Ga direct naar de content

Gezond leven

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 1 2018

In hoeverre is een ongezonde leefstijl het gevolg van iemand opleidingsniveau? André et al. brengen dit voor Nederland in kaart aan de hand van de European Social Survey. Het blijkt dat hoogopgeleiden op veel dimensies van gezond leven, zoals consumptie van groente en fruit, en sport, beter scoren dan laagopgeleiden. Ook roken zij minder en hebben ze minder vaak overgewicht. Opvallend is echter dat het percentage regelmatig alcohol consumerende mensen onder wetenschappelijk opgeleiden (46,7 procent) veel hoger is dan onder laagopgeleiden (33,4). Een gezonde levensstijl lijkt dus niet alleen samen te hangen met opleiding, maar ook met de directe sociale omgeving van burgers.

André, S., G. Kraaykamp en R. Meuleman (2018) Een (on)gezonde leefstijl – opleiding als scheidslijn. Sociaal en Cultureel Planbureau, juli.

Auteur

Categorieën