Ga direct naar de content

Gevolg overmakingen te overzien als VS migranten uitzet

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 8 2018

■ Greetje Frankena (Atradius)

De overmakingen van immigranten uit relatief arme landen naar hun herkomstlanden zijn in de afgelopen decennia fors gestegen. Lage- en middeninkomenslanden ontvingen in 2016 netto ruim 250 miljard dollar van emigranten. Dat is zes keer zoveel als in 2000, ruim twee keer zo veel als de netto-instroom van buitenlandse directe investeringen en drie keer zo groot als de ontvangen gelden uit ontwikkelingssamenwerking in dat jaar.

Naast individuele inkomensondersteuning zijn overmakingen ook belangrijk om schokken op te vangen. Juist in arme landen is de toegang tot krediet beperkt, en krediet heeft vaak een belangrijke rol als schokdemper. Doordat migranten meer geld naar hun familie sturen bij een inkomensschok in het thuisland, zorgt dit ervoor dat de economie stabiliseert.

Voor een aantal landen die afhankelijk zijn van deze geldstroom dreigt nu een tekort, doordat president Trump onlangs een einde heeft gemaakt aan het ‘Temporary Protection Status’-programma (TPS) voor inwoners uit El Salvador, Haïti en Nicaragua en dreigt te maken voor inwoners uit Honduras. Dit programma is ingesteld in 1990 en geeft mensen uit landen die worden geteisterd door conflicten of natuurgeweld de mogelijkheid om legaal in de Verenigde Staten te wonen en te werken.

Ondanks dat deze landen bovengemiddeld afhankelijk zijn van overmakingen uit de VS, lijken de gevolgen van Trumps beslissing vooralsnog mee te vallen. Als we veronderstellen dat de overmakingen van deze migranten per persoon gelijk zijn aan het gemiddelde dat door migranten uit dat land vanuit de VS wordt verstuurd, dan blijkt dat de overmakingen van TPS-migranten ten opzichte van de totale overmakingen die migranten naar deze landen doen relatief gering zijn: ongeveer één procent voor Nicaragua en elf procent voor El Salvador (figuur).

El Salvador lijkt het meest kwetsbaar, maar het Internationaal Monetair Fonds acht de impact van beëindiging van de TPS beperkt. Het uiteindelijke effect zal namelijk lager uitvallen doordat immigranten niet teruggestuurd worden als ze inmiddels gehuwd zijn met een Amerikaan, of doordat ze naar een ander land migreren (bijvoorbeeld Canada of het Midden-Oosten). De massale deportatie van illegale immigranten zou ingrijpender consequenties hebben.

Auteur

Categorieën