Ga direct naar de content

Gendernormen overdragen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 3 2023

Een langer vaderschapsverlof zorgt ervoor dat kinderen een minder stereotiepe opvatting krijgen van de rolverdeling binnen een gezin. Dat laten Farré et al. zien aan de hand van een verlenging van het vaderschapsverlof in Spanje, dat in 2007 van twee naar dertien dagen is gegaan. Kinderen die kort na de hervorming zijn geboren geven in 2019 en 2020 minder stereotiepe antwoorden op enquêtevragen over de rolverdeling binnen een gezin, dan kinderen die kort ervóór zijn geboren. Daarnaast doen ze vaker huishoudelijke taken die niet stereotiep zijn voor hun gender. Zo maken jongens meer schoon en doen meisjes meer kleine reparaties en boodschappen.

Farré, L., C. Felfe, L. González en P. Schneider (2023) Changing gender norms across generations: Evidence from a paternity leave reform. IZA Discussion Paper, 16341.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie