Ga direct naar de content

ESB Kompas op de crisis

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 26 2009

ESB kompas

juni 2009

… op de crisis

Indicator (+6 mnd)
gestandaardiseerde afwijking ten opzichte van trend

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte

2008

DNB

2009

van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werk-

maart 1,52

gelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De

juni 1,45

voorlopende indicator is gebaseerd op elf variabelen

september 1,21

en geeft de verwachte conjunctuur voor de komende
6 maanden weer.

december 0,95
0,81 maart
0,24 juni
-0,58 september
-1,12 november

3,5%

2,8%

De Econometric Institute Current Indicator of
the Economy (EICIE) voorspelt de stand van de

1,8%

e
­ conomie. De economie wordt gemeten door het

1,4%

bnp tegen marktprijzen. Het onderliggende model
correleert het bnp met het aantal werkenden bij

-1,3%

Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De EICIE
wordt samengesteld door Philip Hans Franses en
Bert de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam).

-3,2%

EICIE

2009 (2e Kw)

80

ESB

94(4563S) 26 juni 2009

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.