Ga direct naar de content

EICIE voorspelt 1,5% krimp

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 15 2005

conjunctuur

EICIE voorspelt 1,5% krimp
E.A. de Groot en P.H.B.F. Franses
De auteurs zijn beide verbonden aan het Econometrisch
Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij danken
Randstad voor het ter beschikking stellen van de gegevens.
e.a.de.groot@hccnet.nl

De op data van uitzendwerk en op de gereviseerde nationale
rekeningen van het CBS gebaseerde EICIE voorspelt een krimp
van het bbp van 1,5% in het tweede kwartaal van 2005 ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2004. Met twee
achtereenvolgende kwartalen van krimp is Nederland in
een recessie beland.
Het keerpunt

en half jaar geleden presenteerden we de EICIE
(Econometric Institute Current Indicator of the Economy)
(De Groot & Franses, 2005a). Deze indicator was in eerste
instantie gebaseerd op lineaire modellen. We hebben hem vervolgens aangepast met de mogelijkheid een model voor een
opgang in uitzendwerk en een model in geval van een neergang (De Groot & Franses, 2005b). Deze modellen wegen we
in een verhouding van 80/20. De uiteindelijke indicator is een
gewogen gemiddelde van de uitkomsten van de vier modellen.

E

De revisie van de nationale rekeningen markeert een keerpunt. In de woorden van het CBS zijn “nieuwe definities en
bronnen ingezetâ€. Deze wijzigingen betreffen vele miljarden.
Dit heeft consequenties voor de EICIE. Tabel 1 toont de
gevolgen van deze herziening voor de van schatting van de
groei in het vierde kwartaal van 2004.
Tabel 2 laat vervolgens zien hoe de herzieningen van de
schattingen voor de groei van de Nederlandse economie veranderen voor het eerste kwartaal van 2005.

Wat is nieuw?

Recessie

Op 6 juli 2005 heeft het CBS aanpassingen doorgevoerd in
de nationale rekeningen. Dit is van belang voor onze indicator,
omdat de EICIE is gebaseerd op de door het CBS aangeleverde
data betreffende het bnp in voorgaande kwartalen en op de
door Randstad aangeleverde kwartaalcijfers betreffende het uitzendwerk. Als input voor de EICIE van het tweede kwartaal van
2005 dienen de (voorlopige) CBS-cijfers voor het eerste kwartaal van 2005, de (voorlopige) CBS-gegevens voor 2004 en de
(definitieve) cijfers van Randstad voor dezelfde kwartalen.
De onderliggende modellen zijn zogenaamde foutencorrectie-modellen. Hierin hebben deze twee variabelen dezelfde
stochastische trend (co-integratie) en allerlei korte termijn en
gelijktijdige (soms niet-lineaire) verbanden. We maken een
voorspelling voor de cijfers van Randstad voor het tweede
kwartaal van 2005 met behulp van een eenvoudig autoregressief
model. Een tweede vernieuwing is dat we de lineaire modellen
en niet-lineaire modellen nu evenveel gewicht geven.

De EICIE schat de groei van het bbp in het tweede kwartaal van 2005 op -1,5% ten opzichte van het tweede kwartaal
van 2004. Volgens de EICIE is Nederland nu officieel in een
recessie. â– 
Bert de Groot en Philip Hans Franses

Literatuur
Groot, E.A. de & P.H. Franses (2005a) Een real time indicator voor het bruto
binnenlands product. ESB, 14 januari, 8.
Groot, E.A. de & P.H. Franses (2005b) EICIE voorspelt 1% groei. ESB,
22 april, 179.

Tabel 1. Schattingen van de groei van het bbp voor het vierde kwartaal van 2004
moment van schatting

februari 2005

april 2005

juli 2005, met CBS-gegevens
van vóór 6 juli 2005

juli 2005, met CBS-gegevens
van ná 6 juli 2005

CBS

1,4 (flash)

1,6

niet beschikbaar

2,4a

EICIE

groei 2004Q4

1,2

1,3

1,5

0,5

a. Bron: CBS persbericht PB05-078

Tabel 2. Schattingen van de groei van het bbp voor het eerste kwartaal van 2005
moment van schatting
groei 2005Q1

april 2005

juli 2005, met CBS-gegevens
van vóór 6 juli 2005

juli 2005, met CBS-gegevens
van ná 6 juli 2005

CBS

niet beschikbaar

niet beschikbaar

-0,5 (flash)

-0,5

-1,1

EICIE
Bron: CBS persbericht PB05-078

320

ESB 15-07-2005

1,0

Auteurs