Ga direct naar de content

Ceteris paribus: “Onderwijs moet zich richten op maatschappij”

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 23 2019

Bij de Universiteit Utrecht is de aankoop van studieboeken voor de economische kernvakken in het eerste jaar beperkt tot een enkel boek. Hierin staat het merendeel van de economische kennis die studenten dat jaar nodig hebben. We spraken met Marcel Boumans, directeur van de bacheloropleiding en initiator.

Marcel Boumans – Universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding economie aan de Universiteit Utrecht

Jullie zijn de eerste Nederlandse economie­opleiding die besluit om met dit boek te werken. Wat is daar het idee achter?

“Wat ik belangrijk vind is dat we onze studenten goed moeten voorbereiden op de problematiek van de 21ste eeuw. We hebben te maken met nieuwe uitdagingen die ik nog niet terug zie in veel studieboeken die wereldwijd gebruikt worden. Een van de uitgangspunten van onze opleiding is wat wij noemen de ‘real world perspective.’ We willen dat studenten de belangrijke economische vraagstukken in de collegezaal behandeld krijgen. Een standaard lesboek voor economie, zoals bijvoorbeeld de klassieker Economics van Paul Samuelson, neemt de economische denkwijze als uitgangspunt. Het studieboek dat wij gebruiken, met de veelzeggende titel The ­Economy [The CORE Team, 2017], neemt daarentegen de hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving als uitgangspunt en laat vervolgens zien welke verschillende oplossingen economen daarvoor hebben.”

Welke onderwerpen worden er behandeld?

“In het boek komt een breed scala van de belangrijkste economische denkwijzen aan bod. Dus ook uitersten, van Hayek tot Marx. De aard van het te behandelende vraagstuk bepaalt welke economische theorie aan bod moet komen om dit vraagstuk te analyseren. Bovendien is het meer is dan alleen een boek; het is eigenlijk een online platform met actueel oefenmateriaal, video’s en blogs.”

Wie heeft het boek ontwikkeld?

“Het boek is gemaakt door een internationaal team van progressieve economen die om dezelfde redenen gemotiveerd waren om iets te veranderen aan het huidige beschikbare studiemateriaal. Het oorspronkelijke initiatief kwam van een economiestudent uit ­Chili, Camila Cea. Zij zag in de wereld om haar heen grote ongelijkheid, maar las hier nooit iets over tijdens haar studie economie. Zij wist de decaan van haar opleiding zo ver te krijgen om een begin te maken met de noodzakelijke aanpassing van het studie­materiaal.”

Wat er wel in het boek staat is waarschijnlijk net zo belangrijk als wat er niet in staat. Wat ontbreekt er?

“Ideaal gezien zou het een boek moeten zijn waar alle kernvakken uit de bacheloropleiding gebruik van zouden kunnen maken, maar bedrijfseconomie komt er helaas bekaaid van af. Het is wel zo dat bedrijfseconomie voortbouwt op de economische kennis, dus dat bij de meer bedrijfseconomische vakken goed terugverwezen kan worden naar dit studiemateriaal.”

Hoe zijn de reacties tot dusver?

“De docenten reageren positief. De vraag om dit studieboek te gebruiken kwam ook deels vanuit de docenten van de kernvakken, dus het draagvlak was er al. En ze zijn daarnaast natuurlijk vrij om extra studiemateriaal te gebruiken als ze dat nodig vinden, maar het lijkt erop dat dit nog niet veel wordt gedaan.”

De studieverenigingen zijn voor een groot deel van hun financiering afhankelijk van de inkomsten uit leerboeken. Hoe reageren zij erop?

“De invoering van dit studieboek past in een wereld waarin studiemateriaal steeds meer online zal worden aangeboden. Ik denk dat de studievereniging haar verdienmodel zal moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie, waarbij boeken een steeds kleinere rol zullen gaan spelen. Zonder dit boek had dat ook gemoeten, weliswaar op een langere termijn.”

Literatuur

The CORE Team (2017) The economy: economics for a changing world (1e editie), OUP Oxford. Te vinden op http://www.core-econ.org.

Auteur