Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 12 2013

.

ESB Ceteris paribus

Ceteris paribus
>>>In Discussie: verbetering positie flexwerkers>>>
BAS JACOBS OP TWITTER, 3 SEPTEMBER

RONALD DEKKER OP TWITTER, 4 SEPTEMBER

Raar verhaal…

Er worden geen belemmeringen..

… Dat Lodewijk Asscher kennelijk gelooft dat outsiders meer kans op
werk krijgen als flexwerk vaster wordt ipv vast werk flexibeler.
MATHIJS BOUMAN IN HET FINANCIEELE DAGBLAD, 4 SEPTEMBER

…opgeworpen om mensen zonder baan op wat voor manier dan ook
tewerk te stellen. De belemmering betreft alleen de duur waarmee een
tijdelijke werknemers aan het lijntje gehouden kan worden. Twee jaar
zou genoeg moeten zijn om vast te stellen of de ‘match’ er is.

Fantastisch nieuws voor alle flexwerkers:

ROBIN FRANSMAN OP TWITTER, 4 SEPTEMBER

vanaf 1 januari 2015 hoeft u het niet meer te pikken. Stelt uw werkgever
na die datum een derde tijdelijk jaarcontract voor? Dan kunt u straks
met de wet in de hand keihard weigeren te tekenen […] “Werkgever, hoe
haal je het in je hoofd? In naam van de minister eis ik een vast contract!”
[…]
Klein puntje van zorg is misschien dat niet bij voorbaat voor 100 %
zeker is dat de flexwerker na twee jaar ook echt een vast contract krijgt
aangeboden.

Ui t d e o u d e ESB – d o o s
VAN FLEX NAAR VAST

Tijdelijke contracten worden door werkgevers bovendien vaak
gebruikt om werknemers uit te proberen, voordat ze hun een vast
contract aanbieden. Het lijkt erop dat werkgevers meer gebruikmaken van de mogelijkheid jonge werknemers op basis van een tijdelijk contract voor zich te laten werken. De afname van het aandeel
vaste contracten doet zich namelijk vooral voor bij 25-minners en
veel minder bij 25-plussers. Dit lijkt te impliceren dat het vaste
contract het eindperspectief blijft, maar dat vooral jongeren wel
langer moeten wachten voor ze dit vaste contract krijgen. Ook het
feit dat slechts zes procent van de werkende langer dan drie jaar in
de flexibele schil verblijft, wijst in deze richting.
Van Winden, P. (2012) Het vaste contract is te vast en het flexibele te flexibel.
ESB, 97(4647), 24-29.

566

welke beloning krijgen mensen…
…voor het risico van flex? Het debat over de hervorming van de
arbeidsmarkt gaat over meer of minder flex en meer of minder vast,
terwijl het debat eigenlijk zou moeten gaan over de beprijzing van flex.
HET FINANCIEELE DAGBLAD over hoorzitting tweede
kamer, 9 september

De belangrijkste impuls…
…om veel mensen een tijdelijk contract te geven ligt volgens diverse
sprekers overigens niet in de ontslagbescherming of -vergoeding. Het
feit dat werkgevers mensen met een vast contract twee jaar moeten
doorbetalen als ze ziek zijn is zo afschrikwekkend dat ze voor
flexwerkers kiezen [..]
Maar de bijwerking richting flexwerkers was niet voorzien. De vraag
die nu op tafel ligt is of twee jaar doorbetalen niet te fors is, zeker voor
ondernemers met weinig personeel.

Corrigendum
In nummer 4667 van ESB zijn in het artikel ‘Toenemende risico’s bij Chinese banken’ van Piet Buitelaar in figuur 3 per abuis de legenda niet juist
weergegeven. De correcte figuur is te raadplegen in het artikel op de website,
www.economie.nl.

Jaargang 98 (4668) 13 september 2013

Auteur