Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 12 2013

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 16 september promoveert Nathanaël Vellekoop aan de
Universiteit van Tilburg op zijn proefschrift Essays on household
saving, religion and pay frequency. Zijn promotor is Peter Kooreman. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit
en begint om 10.15 uur.

CENTER

CREED

17 september Financial shocks and labor
market fluctuations, Francesco Zanetti
(University of Oxford, Verenigd Koninkrijk).

19 september Having it easy: consumer discrimination and specialization
in the workplace, Sacha Kapoor (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Op 18 september promoveert Sofie Cabus aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift An economic perspective on
school dropout prevention using microeconometric techniques. Haar
promotoren zijn Wim Groot en Henriëtte Maassen van den
Brink en haar co-promotor is Kristof de Witte. De plechtigheid
vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en
begint om 14.00 uur.

CPB

RIJKSACADEMIE

17 september De economie van parkeren: de rol van nationale overheid en gemeenten, Jos van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam).
23 september Bilaterale belastingverdragen, treaty shopping en directe buitenlandse investeringen, Arjan Lejour
en Hendrik Vrijburg (Centraal Planbureau).

20 september De Miljoenennota 2014,
onder anderen Peter van den Berg (Ministerie van Financiën) en Hans Borstlap (Raad van State).

Op 19 september promoveert Eline de Vries aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Consumed with consumption: the impact of friendship on consumer self-control. Haar
promotoren zijn Bob Fennis en Tammo Bijmolt. De plechtigheid
vindt plaats in de Academiezaal van de universiteit en begint
om 12.45 uur.
Op 25 september promoveert Thomas Michielsen aan de Universiteit van Tilburg op zijn proefschrift Essays in environmental and resource economics. Zijn promotor is Reyer Gerlagh. De
plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 10.15 uur.

TINBERGEN
17 september Does relative position
matter for mental health?, Christoph
Kronenberg (University of York, Verenigd Koninkrijk).
1 oktober Edgar Sydenstricker: the first
health economist?, Philip Clarke (University of Melbourne, Australië).

UNU-MERIT
Op 25 september promoveert Ceren Ozgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift Impacts of immigration
and cultural diversity on innovation and economic growth. Haar
promotoren zijn Peter Nijkamp en Jacques Poot. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de Universiteit en begint om
11.45 uur.

Personalia
Casper van Ewijk, momenteel
nog onderdirecteur van het Centraal Planbureau, is per 1 oktober
algemeen directeur van Netspar.
Diezelfde dag wordt hij benoemd
als hoogleraar Macro-economie
aan de Universiteit van Tilburg. Hij
blijft hoogleraar Macro-economie
aan de Universiteit van Amsterdam.

19 september Industry- and firm-specific
factors of innovation novelty, Ana Paula
Faria (University of Minho, Portugal).

ERIM
23 september The Yanks of Europe?
Technological and labour productivity in
German manufacturing, 1906-1936, Joost
Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen).
24 september Erasmus finance seminar,
Ilona Babenko (Arizona State University, Verenigde Staten).
1 oktober Erasmus finance seminar,
Oldrich Vasicek (Charles University
Prague, Tsjechië).

RSM
26 september Unusual suspects? Innovation by users in developing countries:
evidence from mobile banking services,
Paul van der Boor (Carnegie Mellon
University, Verenigde Staten).

Ongelijkheid
Op 26 september organiseert het Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies een conferentie over ongelijkheid in topsalarissen, armoede en sociaal beleid in Nederland en
Europa. Op dit congres zullen onder anderen Alvaredo Facundo (Paris School of Economics), Koen Caminada (Universiteit Leiden) en Michael Förster (OECD) spreken.

Parlementaire agenda
Op 17 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Financiën met
de minister over kredietverlening.
Op 17 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de minister over de Neder-

landse visie op de post -2015 ontwikkelingsagenda.
Op 19 september vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Financiën met
de minister over investeringen door
pensioenfondsen.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
Jaargang 98 (4668) 13 september 2013
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

565

Auteur