Ga direct naar de content

Woning naar box drie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 15 2021

De waarde van de eigen woning moet als vermogen aan box drie worden toegerekend. Dat leidt, volgens een beschouwing van het Nederlandse belastingsysteem door Klemm et al., tot een eerlijker verdeling. Het huidige systeem subsidieert woningeigenaren, omdat de hypotheekrenteaftrek hoger is dan de belasting op de woning. Door de waarde van de woning te belasten volgens box drie en de hypotheekrenteaftrek af te schaffen, verdwijnt die subsidie en neemt de vermogens­ongelijkheid af. Als bijvangst verdwijnt het belastingvoordeel van het hebben van een hypotheek, waardoor de onnatuurlijk hoge vraag op de woningmarkt afneemt en de private schulden dalen.

Klemm, A.D., S. Hebous en C.J. Waerzeggers (2021) Capital income taxation in the Netherlands. IMF Working Paper, WP/21/145.

Auteur

Categorieën

1 reactie

  1. T. Houben
    3 jaar geleden

    Als je de hele IMF paper leest, zie je dat dit onzalige voorstel om privé personen nog hoger te belasten, mede het gevolg is van belastingontwijking door multinationals. Het verplaatsen van huizenbezit naar Box 3 moet de afname aan belastingontvangsten door multinationals compenseren. Een McKinsey studie uit mei van dit jaar geeft aan dat in Nederland de multinationals de grootste bijdrage aan het BNP leveren ( meer dan 60% BNP). Aangezien multinationals minder belasting betalen dan het reguliere bedrijfsleven ( ca. 30% minder aldus het bovengenoemde IMF rapport), kan de Nederlandse burger opdraaien voor de verschuiving van MKB naar multinationals in Nederland. Onverteerbaar!