Ga direct naar de content

Vraag van het jaar

Geplaatst als type:

ESB Vraag van het jaar

772 Jaargang 97 (4649 &4650) 14 december 2012

Welke brug moet er komen worden geslagen tussen we mone tai r

Door Job Swank, De Nederlandsche Bank

Onderzoekers bij centrale banken staken ooit veel energie

in het vinden van stabiele relaties tussen monetaire grootheden

en de reële economie. Dit lukte steeds slechter, wat

– al dan niet terecht – werd toegeschreven aan bijvoorbeeld deregulering,

financiële innovaties, Goodhart’s Law en de Great Moderation. De

zoektocht naar zulke verbanden raakte daarmee in de versukkeling,

evenals de rol van financiële variabelen als ankers voor het beleid. De

geldhoeveelheid en de kredietverlening konden zonder nadelige gevolgen

uitbundig groeien. Inmiddels weten we beter, maar de macroeconomische

samenhang tussen de reële en de financiële sfeer van de

economie moet opnieuw worden ontdekt, theoretisch, empirisch en

beleidsmatig.

ge zondhe ids zorg

Door Sandra Phlippen, ESB

In de medische wetenschap is de kennis over diagnostische testen

reeds ver gevorderd. Deze testen kunnen, wanneer gekoppeld

aan bestaande of nieuwe medicijnen, veel zekerheid bieden over

de individuele effectiviteit van medicijnen. Patiënten weten dan op basis

van hun eigen genetische opmaak of het zin heeft medicijnen en de

nodige bijwerkingen te accepteren. Omdat farmaceuten hierdoor hun

afzetmarkten aanzienlijk zien slinken, is het aan de beleidsmaker om in

de kostenafweging een brede blik te hanteren waarin zij niet alleen rekening

houdt met de stijgende kosten van het medicijn zelf, maar ook

met de potentieel grote kostenbesparing door het niet hoeven uitvoeren

van ineffectieve behandelingen bij een deel van de patiënten en de

besparing op nabehandeling van ongewenste bijwerkingen.

groe i & conjunctuur

Door Philip Hans Franses, Erasmus Universiteit Rotterdam

Elk jaar schrijf ik in de ESB een onwaarschijnlijk

toekomstscenario als kerstverhaal,

aangezien het goed is om met

regelmaat eens na te denken welke scenario’s er

in de toekomst van een land, een bedrijf of een

mensenleven allemaal mogelijk zouden kunnen

zijn, en hoe je daar op zou kunnen reageren of anticiperen.

Beleidsmakers, zo is mijn ervaring, gaan

veelal uit van een enkel pad naar voren, en zien

ook graag een eenduidig pad vanuit het verleden.

Statistici en econometristen, zoals ik, denken juist

in termen van kansen, geluk, toeval en scenario’s.

De brug waarop we elkaar kunnen ontmoeten begint

met het absolute inzicht van wat ‘onzekerheid’

nu eigenlijk is, door de vraag te stellen: hoe zat het

ook al weer. Want ja, zoals zo vaak, dit belangrijke

onderdeel kwam aan bod in onze studie op het moment

waarop we er het minst open voor stonden.

p ens ioenen

Door Jurre de Haan, APG

Afgelopen jaar is er binnen de wetenschap

wederom veel discussie geweest over de

vormgeving van het ideale pensioensysteem

in Nederland. Voor komend jaar hoop ik dat

deze discussies zich niet blijven herhalen, maar

dat de brug wordt geslagen naar de beleidsmatige

invulling van een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Oftewel: behoud het goede, welke theoretische

voordelen zijn in de praktijk daadwerkelijk

haalbaar en definieer het pad naar de toekomst.

Aan de slag!

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik

en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Vraag van het jaar ESB

Jaargang 97 (4649 &4650) 14 december 2012 773

d jaar binnen uw vakgebied

tenschap en beleidspraktijk?

gove rnance

Door Lans Bovenberg, Universiteit van Tilburg

De macro-economie is na de kredietcrisis terug. De wetenschap zou

beleidsmakers moeten informeren over hoe effectief

verschillende

beleidsinstrumenten zijn bij het op peil houden van de economische

activiteit in een kleine open economie die getroffen is door een balansrecessie.

Daarbij zou de wetenschap beleidsmakers ook inzicht moeten verschaffen over

de meerwaarde van coördinatie op Europees niveau.

ene rgi e & mi l i eu

Door Wouter Botzen, Vrije Universiteit Amsterdam

De verwachte stijging in overstromingsrisico’s door klimaatverandering

en door een toename in blootstelling van kapitaal aan overstromingen

vergt een integrale beleidsaanpak op het terrein van preventie, ruimtelijke

ordening, bouwvoorschriften en verzekeringen. De uitdaging is om prikkels

te geven en beleid op de korte termijn te voeren, waarmee deze risico’s op

de lange termijn beperkt blijven. De overheid moet zelf meer wetenschappers in

dienst nemen zodat wetenschappelijke kennis gemakkelijker kan worden ingezet

om overheidsbeleid vorm te geven.

woningmarkt

Door Dirk Brounen, Universiteit van Tilburg

Nu de woningmarkt stil is gevallen, en commercieel vastgoed kampt

met overdadige leegstand en tekorten aan krediet is het tijd voor

beleid dat past bij deze nieuwe periode. Hervormingen zijn noodzakelijk,

meer nog dan bezuinigingen. Daarbij zou ik willen pleiten voor evidence

based beleid. Meer dan ooit is het tijd om de lessen uit de omringende landen te

omarmen. Het is de tijd van verandering, en een natuurlijk moment voor verbetering.

Dan is het zaak dat oorzaak en gevolg helder in beeld worden gebracht.

Onderzoek moet consequenties vooraf duiden, zodat de koers voor het juiste

beleid kan worden uitgezet.

p ens ioenen

Door Lans Bovenberg, Universiteit van Tilburg

Op het terrein van pensioenen

gaat het om de waardering

van voorwaardelijke pensioenverplichtingen.

Hoe kan de risico-opslag

en de inflatieafslag in de discontocurve

voor het reële, voorwaardelijke pensioencontract

prudent worden ingevuld? Hoe

zorgen we dat deze bijdraagt aan zowel

eerlijke risicodeling tussen jong en oud als

een stabiele macro-economische ontwikkeling?

gedrag

Door André van Hoorn, Rijksuniversiteit Groningen

Wat we niet weten maar wel

denken te weten kan ons pijn

doen. Afgelopen jaar was er

met de nieuwe begroting nog meer tumult

over koopkrachtplaatjes dan anders.

Een politiek zeer relevant issue, maar inkomen

blijft niettemin een stroomgrootheid

die slechts beperkte informatie geeft

over behoeftebevrediging, wat een voorraadgrootheid

is. Beleid maken wordt niet

makkelijker en zelfs duurder vanwege de

benodigde informatie. Beleidsafwegingen

worden echter solider en maatschappelijk

relevanter als ze verder kijken dan

‘momentopnamen’ en, meer dan nu, het

theoretische onderscheid tussen stroomen

voorraadgrootheden daadwerkelijk

toepassen.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik

en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteurs