Ga direct naar de content

Verloren noot

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 28 1993

Verlorennoot
De laatste twee
van P.A.G. van
Haffner getiteld
miek” (ESB, 20
helaas verloren

noten van het artikel
Bergeijk en R.c.G.
“Op zoek naar dynajanuari, blz. 56 ) zijn
gaan. Bij deze:

20. R.S. Pindyck, 1rreversibility, incertainty, and investment, Journalof Economie
Literature, 1991, blz. 1110-1148.
21. Zie bij voorbeeld L.A. Geelhoed, 1993,
meer dynamiek gevraagd, E5B, 1993, blz.
4-8.