Ga direct naar de content

Uitzendbranche blijft groeien

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 24 1998

Uitzendbranche blijft groeien
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4158, pagina 507, 19 juni 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het eerste kwartaal van 1998 gaf voor de uitzendbranche een onveranderd gunstig beeld te zien. Uitzendkrachten werkten 15% meer
uren dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal gewerkte uren was in het eerste
kwartaal van dit jaar vrijwel even groot als in het voorafgaand kwartaal.
De geregistreerde werkloosheid is blijven dalen. In de maanden februari-april 1998 bleef het aantal geregistreerde werklozen nog net
boven de 300.000, en kwam daarmee nog iets onder het niveau van begin 1992.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur