Ga direct naar de content

Uit de oude doos: Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 30 2017

Boelhouwer, P. en P. de Vries (2005) Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen. ESB, 90(4455), 109.

“Beperking of afschaffing van de hypotheekrente­aftrek heeft prijsverstorende effecten op de woningmarkt.” […] Het econometrische (error-correction) model dat […] is ­gebouwd, verklaart (voor de periode 1978-2004) en voorspelt (voor de periode 2005-2015) de procentuele verandering van de reële verkoopprijs van bestaande koopwoningen. […] Om de mogelijke effecten van de beperking van de hypotheekrenteaftrek op de koopprijsontwikkeling te kunnen vaststellen, zijn twee varianten uitgewerkt.”

[…] “In variant A wordt de eigen woning vanaf 2005 in één stap gedefiscaliseerd. De huidige heffing en aftrek in box-1 vervalt en er komt ook geen andere heffing (box-3) voor in de plaats. Er is dus geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Ook het eigenwoningforfait komt in een dergelijke stelselwijziging te vervallen. Uitgangspunt is dat de belastingherziening voor het rijk financieel neutraal uitpakt.”

[…] “In de tweede variant (B) wordt de huidige heffing en aftrek in box-1 omgezet in een heffingskorting, waarbij verrekening van het saldo van hypotheekrente en eigenwoningforfait plaatsvindt tegen het tarief van de eerste schijf. Deze variant houdt het ­belastingvoordeel deels instant. Het effect van deze behandeling is dat alle inkomenscategorieën in gelij­ke mate van de hypotheekrenteaftrekmogelijkheden profiteren, waardoor het grotere voordeel bij hogere inkomensgroepen als gevolg van de progressieve tarieven komt te vervallen.”

­[…] “Een volledige defiscalisering van het eigenwoningbezit leidt tot een forse prijsreactie op de woningmarkt van zo’n 23 a 30 procent. […] In perioden van (forse) prijsstijgingen kan de beperking van de renteaftrek zonder veel problemen worden ingezet. […] Wanneer forse fiscale aanpassingen worden doorgevoerd […] lijkt het ter voorkoming van grote prijsdalingen verstandig om een defiscalisering van het eigenwoningbezit te vergezellen met specifieke inkomensgebonden subjectsubsidies […] Hierdoor blijft de leencapaciteit van de huishoudens enigszins op peil.”

Auteur

Categorieën