Ga direct naar de content

Slechte werksfeer verhoogt kans op rsi

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 21 2003

Slechte werksfeer verhoogt kans op rsi
Aute ur(s ):
Botterw eck, A. (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4395, pagina 95, 21 februari 2003 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Rsi-klachten kwamen in 2000 voor bij 22 procent van de werkenden. Jongeren hebben er meer last van dan ouderen. Een kwart van de 15
tot 24-jarigen meldt rsi-klachten. Van de 55-plussers heeft maar vijftien procent er last van. Vrouwen hebben vaker klachten dan mannen.
Verder zijn er grote verschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus (zie figuur 1). Van de lager opgeleiden meldt 28
procent rsi-klachten, terwijl dit bij hoger opgeleiden 18 procent is.

Figuur 1. Rsi-klachten per leeftijdscategorie
Ernstige beperkingen
Repetitive strain injuries of rsi is de verzamelnaam voor werkgebonden aandoeningen aan nek, schouders, armen, polsen en handen.
Stijfheid, tintelingen, vermoeidheid en pijn zijn de klachten. Rsi kan leiden tot ziekteverzuim en in ernstige gevallen tot volledige
arbeidsongeschiktheid.
Risicofactoren
De Gezondheidsraad noemt als oorzaken van rsi het overmatig uitoefenen van kracht, werken in ongemakkelijke houdingen, vaak en
langdurig in dezelfde houding werken en repeterende bewegingen1. Over de bijdrage van psychosociale factoren, zoals werkdruk,
bestaat nog veel onduidelijkheid. Een hoge werkdruk, beperkte regelmogelijkheden en beperkte sociale steun kunnen leiden tot
werkstress en dat zorgt voor meer spierspanning, wat leidt tot spiervermoeidheid en spierbeschadiging ofwel tot rsi. Psychosociale
factoren hoeven niet te leiden tot extra spierspanning, maar kunnen er wel voor zorgen dat een persoon langer en intensiever in een
slechte houding blijft werken of aan werkstress blootstaat. Zo zouden pyschosociale factoren in combinatie met lichamelijke belasting
zorgen voor rsi.
Werksfeer
Personen die in hun werksituatie een minder goede werksfeer kennen, hebben twintig procent meer kan op rsi dan personen met een
goede werksfeer. Datzelfde geldt voor personen met conflicten met collega’s. Beperkte sociale steun en een slechte werksfeer zouden dan
via toegenomen werkstress en een toename van de spierspanning leiden tot rsi-klachten.
Als met andere risicofactoren rekening gehouden wordt, is er geen verband tussen een hoge werkdruk en klachten. Mogelijk leidt een
hoge werkdruk via lichamelijke factoren tot rsi. De gevonden samenhang tussen sfeer en conflicten op het werk en rsi-klachten duidt aan
dat deze mogelijke risicofactoren kunnen zijn.
figuur 2

Figuur 2. Rsi-klachten per opleidingscategorie
figuur 3

Figuur 3. Rsi-klachten per geslacht

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur