Ga direct naar de content

Service agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 2 2006

s e r v i c e   ■  ag e nda

Agenda
Geert Hofstede geëerd
met leerstoel
Op 1 juni vond de inauguratie plaats van de
eerste Geert Hofstede leerstoelhouder Mark
F. Peterson. De installatie van de leerstoel
‘Culturele diversiteit’ aan de Universiteit
van Maastricht werd gevierd met het symposium ‘Clashing or Crossing Cultures’.
Prof. dr Geert Hofstede was van 1985 tot
zijn pensioen in 1993 hoogleraar bij de
Faculteit der Economische Wetenschappen
& Bedrijfskunde van Universiteit Maastricht.
Sinds het verschijnen van zijn boek ‘Culture’s
Consequences’ in 1980 geldt hij wereldwijd
als grondlegger van het vergelijkend inter­
cultureel onderzoek.

Bundel hybride organisaties
aangeboden aan Wijffels.
Op 6 juni zal het eerste exemplaar van
de bundel over hybride organisaties aan
Herman Wijffels worden overhandigd door
de WRR om 16.30 in de Pulchri Studio te
Den Haag. Grote en complexe organisaties
als ziekenhuizen, omroepen, universiteiten
en woningbouwcorporaties bewegen zich
op het grensvlak van staat, markt en middenveld. In de bundel ‘Meervoudig bestuur Publieke dienstverlening door hybride organisaties’ plaatsen wetenschappers van de
Universiteit van Tilburg de problematiek van
dergelijke organisaties in een breder kader.

de Tweede Kamer heeft Hartog aan het
Presidium voor benoeming voorgedragen. Hij is benoemd in de vacature die
is ontstaan door het vertrek van prof.dr
Coen Teulings (directeur SEO Economisch
Onderzoek). Hartog is hoogleraar Algemene
economie aan de Amsterdam School
of Economics van de Universiteit van
Amsterdam op de leerstoel micro-economie.
Prof. dr F.J.H. Don is per 1 mei 2006 door de
vereniging Trustfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar Econometrie en Economisch
Beleid bij de capaciteitsgroep Econometrie.
Henk Don studeerde en promoveerde aan
de Universiteit van Amsterdam. Tot voor
kort was hij directeur van het Centraal
Planbureau, een functie die hij ruim 11 jaar
heeft vervuld. Van 1990 tot 1999 was hij
tevens als bijzonder hoogleraar Toegepast
Economisch Onderzoek verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr Dick van Dijk is aangesteld als fellow
bij het Finance en Accounting programma
van de Erim. Van Dijck was hiervoor  
associate director bij Erim van juli 2003 tot
december 2005. Dick van Dijck was in 1999
cum laude afgestudeert aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en is tevens fellow
van het Tinbergen instituut.

Promoties Universiteit van Tilburg

Personalia

Op vrijdag 9 juni promoveert A.T.H. Sels
om 10.15 in het auditorium van de UvT. De
titel van haar proefschrift is ‘Foreign direct
investment as an entry mode. An application
in emerging economies’. Promotor bij dit
proefschrift is prof. L.D.R. Renneboog.

Op 27 april 2006 heeft de Tweede Kamer
op voorstel van het Presidium besloten
prof. dr Joop Hartog te benoemen tot lid
van de Raad van Economisch Adviseurs.
De vaste commissie voor Financiën in

Op vrijdag 16 juni promoveert R.J.A van der
Lans om 10.15 in de aula van de UvT.  
De titel van zijn proefschrift is ‘Brand Search’.
De promotoren bij zijn proefschrift zijn  
prof. F.G.M. Pieters en prof. M. Wedel.

Seminars
ROA
6 juni: Occupational differences in
unemployment rate in the United States:
Hysteresis or Structural? B. Candelon
www.roa.unimaas.nl

Tinbergen
8 juni: Survey expectations, H. Pesaran
(Cambridge)
9 juni: LSE, and Benoit Crutzen,
O. Bandiera
13 juni: The recreational value of coral
reefs: a meta-analysis, L. Brander
13 juni: A computationally practical
simulation estimation algorithm for
dynamic panel data models: implications
for female labor supply, Rob Sauer
(University of Southampton)
www.tinbergen.nl

UNU-Merit
6 juni: Occupational differences in
unemployment rates in the United States:
hysteresis or structural? B. Candelon,
www.merit.unu.edu
Meteor
14 juni: Gift exchange and the separation
of ownership and control, R. Sloof
14 juni: Neuroeconomics and Instant
Gratification, D. Laibson (Harvard
University)
www.fdewb.unimaas.nl/meteor

CPB
6 juni: Structure of human capital and
successful firm foundation, B. Müller
(Centre for European Economic Research,
Mannheim)
13 juni: The effectiveness of European
active labor market policy, J. Kluve
(RWI Essen)

ERIM
13 juni: Financial Management,
G. Baquero
www.erim.nl

Tjalling C. Koopmans instituut
7 juni: Workaholics and drop outs in
optimal organizations, W. Müller

242

12 juni: Measuring cross-county productivity
differences: does quality matter? J. Bos
www.uu.nl/uupublish/tjallingkoopmans
ESB  2-6-2006