Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 6 1993

In de discussiebijdrage “Loonmatiging in perspectief’ van FJ.H. Don in
ESB van 28 april jl. zijn bij de definitieve opmaak uit ruimte-overwegingen enkele passages weggelaten. Helaas zijn dit juist passages waaraaar
A.B.T.M. van Schaik in zijn “Naschrift” verwijst. De door Van Schaik
aangehaalde passages zijn daardoor
niet letterlijk in het betoog van Don
terug te vinden. Hoewel het voor de
strekking van beide betogen geen
verschil maakt, komt dit de helderheid van de discussie niet ten goede.
Onze excuses voor het ongerief.