Ga direct naar de content

NEET is een slechte indicator van kwetsbaarheid

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 19 2018

■ Alexander Dicks en Mark Levels (ROA)

NEET’s (not in employment, education, or training) zijn jongeren die geen werk hebben en geen opleiding of andere training volgen. Het percentage NEET’s, 6,5 procent van alle Nederlandse jongeren tussen 15–29 jaar in 2015, is een veelgebruikte indicator voor de arbeidsmarktkansen van kwetsbare jongeren. NEET’s worden vaak als kwetsbare groep gezien, omdat een status als NEET een sterke voorspeller is van latere sociaal-economische marginalisering, ­crimineel gedrag, een zwakke gezondheid, ongewenste zwangerschappen en langdurige economische inactiviteit.

Maar het begrip verhult belangrijke verschillen. De definitie van NEET vangt immers álle jongeren die niet werken en geen onderwijs of training volgen. Naast kwetsbare jongeren, zoals langdurig zieken en mensen met een onderwijsachtergrond naar wie geen arbeidsmarktvraag bestaat, ­vallen binnen deze definitie bijvoorbeeld ook backpackers die een tussenjaar nemen.

Dat lang niet alle NEET’s kwetsbaar zijn maakt de figuur inzichtelijk. We verdelen alle jongeren op basis van hun belangrijkste activiteit in 2015: onderwijs, werk, en kortstondige of langdurige NEET (geen onderwijs en geen werk). Langdurige NEET’s worden als de meest kwetsbare groep beschouwd. Doordat informatie over trainingen niet in registers wordt vastgelegd is het werkelijke aantal NEET’s waarschijnlijk lager.

De figuur laat zien hoe jongeren de school-naar-werktransitie hebben gemaakt. We onderscheiden jongeren die voornamelijk onderwijs volgden (59,4 procent), jongeren die van school direct aan het werk zijn gegaan (13,3 procent), jongeren die vooral gewerkt hebben (23,4 procent), en jongeren wier school-naar-werktransitie voornamelijk gekenmerkt werd door langdurige of veelvuldige inactiviteit (3,9 procent).

De kolom met gegevens over jongeren die in 2015 langdurig NEET waren, laat zien dat 23,5 procent ook echt een problematische school-naar-werk­transitie heeft gemaakt. Onder de kortdurende NEET’s is dat aantal nog veel lager (2,2 procent). Daarom stellen we: wie wil bepalen welke jongeren kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, heeft er weinig aan ze te classificeren als NEET, maar doet er goed aan hun hele school-naar-werktransitie te bezien.

Auteurs