Ga direct naar de content

Meeste tijdsdruk in gezondheids- en welzijnszorg

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 23 2001

Meeste tijdsdruk in gezondheids- en welzijnszorg
Aute ur(s ):
Janssen, S. (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4335, pagina 915, 23 november 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Ongunstige arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot arbeids-ongeschiktheid. Belangrijke
ongunstige arbeidsomstandigheden zijn onder andere het werken onder hoge tijdsdruk, veel kracht moeten gebruiken en het
veelvuldig werken met een beeldscherm. In deze bijdrage worden deze drie arbeidsomstandigheden voor verschillende bedrijfssectoren
beschreven.
Van de zeven miljoen mensen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren, werkt iets meer dan dertig procent regelmatig onder hoge
tijdsdruk. In de gezondheids- en welzijnszorg is het percentage mensen dat tegen de klok werkt het hoogst. In deze bedrijfssector werken
bijna vier op de tien personen regelmatig onder hoge tijdsdruk. Ook in de sectoren vervoer en communicatie en de horeca werken relatief
veel mensen regelmatig onder hoge tijdsdruk (37 procent). In de landbouw en visserij is het percentage werkenden dat regelmatig onder
hoge tijdsdruk werkt het laagst. Hier bericht één op de vijf mensen regelmatig onder hoge tijdsdruk te werken.
Bijna één op de vier werkenden zegt regelmatig kracht te moeten zetten in het werk. Zowel in de landbouw en visserij als in de
bouwnijverheid moet ongeveer de helft van de mensen regelmatig een krachtinspanning leveren. Dit is ruim twee keer zo vaak als
gemiddeld in Nederland. In het openbaar bestuur en onderwijs en de financiële en zakelijke dienstverlening wordt het minst kracht gezet.
De percentages zijn hier acht respectievelijk zes procent.
In 2000 werkte 43 procent van de werkenden in Nederland regelmatig achter een beeldscherm. Vooral in de financiële en zakelijke
dienstverlening wordt veel beeldschermwerk verricht. In deze sector geven drie op de vier mensen aan regelmatig een beeldscherm te
gebruiken. Hier tegenover staan de werkenden in de landbouw en visserij. In deze sector werkt één op de tien mensen regelmatig achter
een beeldscherm. Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3.

Figuur 1. Personen die regelmatig onder hoge tijdsdruk werken als percentage van de werkzame beroepsbevolking per sector, 2000

Figuur 2. Personen die regelmatig kracht zetten als percentage van de werkzame beroepsbevolking per sector, 2000

Figuur 3. Personen die regelmatig een beeldscherm gebruiken als percentage van de werkzame beroepsbevolking per sector, 2000

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur