Ga direct naar de content

Meer ondernemers met personeel negatief over bedrijfsfinanciën

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 12 2022

In 2021 beoordeelde een kwart van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) de financiële situatie van hun bedrijf als matig tot slecht, bijna twee keer zo veel als in 2019 (figuur). Het aandeel zmp’ers dat zich vaak zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf nam echter minder sterk toe, van tien procent in 2019 tot dertien procent in 2021.

Bijna de helft van de ruim 220.000 zmp’ers gaf begin 2021 aan dat de coronacrisis de oorzaak was van een afgenomen vraag naar de producten en/of diensten van hun bedrijf. Overigens hebben niet alle zmp’ers slechter gedraaid, zo heeft twintig procent de vraag naar hun producten en/of diensten juist zien toenemen.

81 procent van de zmp’ers heeft de bedrijfsvoering tijdelijk moeten aanpassen vanwege de overheidsmaatregelen. Dit had met name te maken met extra werkzaamheden vanwege hygiënemaatregelen (zoals extra ontsmetten) en herinrichting van het bedrijf (zoals looprichting aangeven, minder tafels).

Zowel overheidssteun als andere financiële maatregelingen hebben de impact van de coronacrisis kunnen verzachten. Bijna de helft van de zmp’ers gaf aan gebruik te hebben gemaakt van de financiële regelingen die er in het eerste jaar van de coronacrisis waren, zoals compensatieregelingen vanuit de overheid of uitstel van betaling bij banken of investeerders.

Verder huurden zmp’ers in 2021 ook minder tijdelijk personeel in (naast het personeel dat zij al in loondienst hebben). In 2019 gaven nog vier op de tien zmp’ers aan dat in de afgelopen twaalf maanden te hebben gedaan. In 2021 was dat afgenomen tot drie op de tien. Bij zmp’ers met een teruglopende vraag was dit nog lager: ruim twee op de tien.

Ondanks alles bleef het deel zmp’ers dat tevreden is met het werk als ondernemer met ruim tachtig procent onverminderd hoog. Er waren in 2021 zelfs minder zmp’ers dan in 2019 die liever een baan in loondienst zouden willen (zeven versus tien procent).

Auteurs