Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 13 2006

inhoud

4514S
juli 2007  jaargang 92

Globaliseren zonder angst

4

P. van Bergeijk Beter inzicht in de voor- en nadelen van globalisering kan
bijdragen aan een breder draagvlak voor veranderingen die in een vernieuwende maatschappij onmisbaar zijn.

Globalisering is onbekend en omstreden

10

R. Went De opvattingen over globalisering veranderen onder invloed
van nieuwe ontwikkelingen. Het is tijd voor een serieus nationaal
globaliseringsdebat.

Reactie op: Globalisering is onbekend en omstreden
E. Berden

De theorie van de nieuwe economische
geografie

15

16

T. Knaap Hoewel de nieuwe economische geografie (NEG) maar op enkele
punten afwijkt van neoklassieke theorie zijn de uitkomsten verschillend. NEG
werpt licht op de oorzaken en gevolgen van globalisering.

Reactie op: De theorie van de nieuwe economische geografie
A. van der Horst

Empirie van de economische geografie

21

22

S. Brakman en C. van Marrewijk Globale ontwikkelingen in internationale
handelsstromen in de afgelopen 150 jaar en in inkomensverschillen tussen
landen in de afgelopen zestig jaar geven aan dat de wereld niet economisch
plat wordt, maar toenemend gepiekt.

Reactie op: Empirie van de economische geografie
W. Suyker

Globalisering en het hoger onderwijs

28

M. van der Wende Globalisering heeft effect op het hoger onderwijs.
Maar in hoeverre wordt de mate waarin dit zo is verklaard door geografische
verschillen en hoe ontwikkelen deze verschillen zich?

En verder…

Ten geleide

1

Globalisering in beeld 34
Boeken

72

Column

74

Colofon

75

27

ESB juli

2007

Reactie op: Globalisering en het hoger onderwijs
J. Theeuwes

Mondialisering en de arbeidsmarkt

33

36

A. van Witteloostuijn en J. Hartog
Over de mogelijke gevolgen van mondialisering bestaat veel onrust. De angst
leeft dat allerlei banen naar lagelonenlanden vertrekken en dat immigranten
in Nederland de banen inpikken.

Reactie op: Mondialisering en de arbeidsmarkt
J. Jansen

41

inhoud
Kosten en baten van financiële
internationalisering

42

E. Engelen De effecten van de internationalisering van financiële markten
staan in Nederland momenteel in het brandpunt van de aandacht. Dit roept de
vraag op wat nu de voor- en nadelen zijn van financiële internationalisering.

Reactie op: Kosten en baten van financiële internationalisering
P. Cavelaars

Kentering in het denken over mondiale
strategieën

47

48

A. Muller Hernieuwde aandacht voor afstand tussen landen en de rol
van clustervorming in de internationaliseringsstrategieën van multinationals
maken duidelijk dat mondialisering vooral dichtbij huis plaatsvindt.

Reactie op: Kentering in het denken over mondiale strategieën
J. Hessels

Nederland in het krachtenveld van
globalisering

53

54

R. van Tulder en F. Fortanier Een juiste inschatting van het netto-effect
van globalisering voor een economie vergt een empirische analyse van de
krachten van globalisering: de strategieën van ondernemingen en de daaraan
gerelateerde bedrijvendynamiek.

Reactie op: Nederland in het krachtenveld van globalisering
C. Hazeu

59

MVO in de maalstroom van globalisering 60
R. Maessen en P. van Seters De belangstelling voor MVO is van alle tijden,
maar sinds enige jaren krijgt het onderwerp extra veel aandacht. Steeds
scherper wordt zichtbaar dat niet ondernemingen, maar maatschappelijke
vraagstukken centraal staan.

Reactie op: MVO in de maalstroom van globalisering
M. Bos en B. van Riel

Azië, China en de wereldeconomie

65

66

M. Spoor en K. Voorend Spectaculaire groei in Azië tast de economische
suprematie van de hoge inkomenslanden aan. Er ontstaan tegelijkertijd
nieuwe onevenwichtigheden in de wereldeconomie die andere problemen
genereren.

Reactie op: Azië, China en de wereldeconomie
E. van Koesveld en G. Driessen

71

ESB juli

2007