Ga direct naar de content

ICT barometer

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

ICT

… in de Nederlandse economie

0
De I-Barometer geeft de groei van investeringen
in Nederland weer. De berekeningen zijn, op basis
van CBS statistieken, gebaseerd op de cijfers van
investeringsverwachtingen van ondernemers en
de gerealiseerde investeringen in 2005. In de
I-Barometer wordt de (gewogen) gemiddelde gerealiseerde groei van de investeringen voor 2005
(twaalf procent) weergegeven door de dikkere
wijzer. De andere twee wijzers geven (i) de stand
van de gemiddelde investeringsverwachting aan
van ondernemers in het voorjaar van 2006, en
(ii) een ESB-voorspelling van de groei van de
investeringen in 2006, op basis van verschillen
tussen de verwachte investeringen en gerealiseerde
investeringen in het verleden.

september 2006

7
12
17

(ii)

(i)

I-Barometer

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelin­
gen in de economische wetenschap.
Daarnaast worden in ESB economische inzichten toegepast om
beleids­relevante aanbevelingen te
doen voor de overheid, maatschappelijke instellingen en bedrijven.
Ook analyseert ESB de belangrijk­ste
ontwikkelingen in de Nederlandse
economie.
Artikelen in ESB verschijnen op
persoonlijke titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar

III

ESB juni

Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman
W.T.M. Molle (voorzitter)
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon
H. Verbruggen, A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op
internet: www.esbonline.nl
Gelieve kopij elektronisch aan te
leveren op het redactieadres.

20 06

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus
20014, 2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 98 80
fax (070) 378 97 83
sdu@sdu.nl
Tarieven voor Nederland en België
incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219
particulieren € 109, studenten € 26
Toeslag buitenland: Europa € 58,25
buiten Europa € 84,50
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice
tel. (070) 378 98 80
fax (070) 378 97 83
sdu@sdu.nl
ESB verschijnt ook online
(www.esbonline.nl).

Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst: Hans Spuijman
tel. (070) 378 04 19
Buitendienst: Erik van Heest
tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Gerard Til,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv,
Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder
van de merknaam ESB
(Economisch Statistische Berichten)