Ga direct naar de content

Helft bedrijven betaalt vennootschapsbelasting

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 18 2020

De vennootschapsbelasting is een van de meest conjunctuurgevoelige belastingsoorten. Bedrijven streven naar winst, maar als het economisch tegenzit kunnen ze ook verlies maken. Daarnaast doen bedrijven soms grote investeringen die kunnen leiden tot aanloopverliezen. Omdat winsten en verliezen elkaar regelmatig afwisselen, geldt in de vennootschapsbelasting het totaalwinstprincipe. De totaalwinst is de winst die de onderneming over de gehele levensduur behaalt. Om te komen tot belasting van de totaalwinst via de jaarlijkse belastingaangiften is verliesverrekening over de jaren toegestaan. Dit voorkomt dat een bedrijf direct bij de eerste euro winst al volledig belast wordt, terwijl het daarvoor grote investeringen heeft gedaan die tot een verlies hebben geleid.

Verliezen komen veel voor bij de vennootschapsbelasting. Bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) lijdt 43 procent van de bedrijven in een jaar een verlies (zie donkeroranje deel in de figuur). Bij het grootbedrijf is dit percentage 40 procent. De percentages verlieslijdende bedrijven van het mkb en het grootbedrijf zijn ongeveer gelijk. Blijkbaar kan zowel het grootbedrijf als het mkb geraakt worden door dezelfde vraagschokken. Het gaat hier om fiscale winsten en verliezen, deze kunnen verschillen van de bedrijfseconomische winsten en verliezen.

Een gevolg van het hogere percentage aan verliezen bij het mkb is dat daar ook vaker gebruikgemaakt wordt van de verliesverrekening. Van de mkb-bedrijven maakt 57 procent winst, maar daarvan heeft 14 procent nog dusdanig grote verliezen uit andere jaren, dat ze daardoor geen vennootschapsbelasting betalen. Hierdoor betaalt uiteindelijk 43 procent van het mkb daadwerkelijk vennootschapsbelasting in een jaar (blauwe delen figuur).

Bij het grootbedrijf maakt 60 procent van de belastingplichtigen winst, en is er bij 9 procent sprake van een volledige verliesverrekening. Per saldo betaalt in een jaar bij het grootbedrijf 51 procent van de belastingplichtigen vennootschapsbelasting. Het percentage bedrijven in het grootbedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, is per saldo dus hoger dan in het mkb.

Auteurs

Categorieën