Ga direct naar de content

Groene multiplier

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 1 2021

De multiplier op overheidsinvesteringen in duurzame energie is twee tot zeven keer zo hoog als de multiplier op investeringen in fossiele energie. Tot deze conclusie komen Batini et al. op basis van een regressieanalyse. Bij overheidsinvesteringen in groene energie worden er minder private investeringen verdrongen dan bij investeringen in fossiele energie. Groene energie is daarnaast arbeidsintensiever dan fossiele energie, waardoor het meer banen creëert. Het onderzoek stelt dat deze schatting conservatief is – de lagere klimaatveranderingskosten door groene investeringen worden hierbij namelijk niet meegenomen.

Batini, N., M. Di Serio, M. Fragetta et al. (2021) Building back better: how big are green spending multipliers? IMF Working Paper, WP/21/87.

Auteur

Categorieën