Ga direct naar de content

Groei uitzendbranche neemt af

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 9 1998

Groei uitzendbranche neemt af
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4182, pagina 971, 18 december 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Uitzendkrachten hebben in het derde kwartaal van dit jaar 103 miljoen uren gewerkt. Dit is 4% meer dan in het derde kwartaal van
1997. De groei van het aantal uitzenduren is daarmee aanmerkelijk geringer dan in de afgelopen drie jaar. De uitzendbranche legt
zich steeds meer toe op detachering. Hierdoor stijgt de omzet in de branche sneller dan het aantal uitzenduren.
Werkloosheid blijft dalen
Het meest recente cijfer van de geregistreerde werkloosheid (driemaandsgemiddelde september-november 1998) kwam gecorrigeerd voor
seizoen op 263.000 en is daarmee verder gedaald. De daling in recente maanden komt globaal overeen met de tendens van de afgelopen
twee jaar.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur