Ga direct naar de content

Gepaste sancties

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 27 2021

De consensus over welke sanctie er gepast is bij het overschrijden van sociale normen verschilt per land. Daar waar de cultuur hiërarchisch, ongeëmancipeerd en collectivistisch is, wordt een directe verbale of fysieke confrontatie en het buitensluiten als sanctie geaccepteerd, terwijl roddelen als minder passend wordt gezien. In geëmancipeerde en individualistische landen met minder hiërarchie wordt roddelen juist als gepast beschouwd, terwijl directe confrontatie of buitensluiten minder acceptabel is. Tot deze conclusie komen Eriksson et al. op basis van enquêtes in 57 landen. Ondanks dat de verschillen in voorkeur voor sancties tussen landen uiteenlopen, bestaat er weinig onenigheid over welk gedrag norm-overschrijdend is.

Eriksson, K., P. Strimling, M. Gelfand et al. (2021) Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. Nature Communications, 12(1), 1–11.

Auteur

Categorieën