Ga direct naar de content

Flexibilisering drukt lonen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 22 2018

De laatste decennia is het arbeidsaandeel in het nationaal inkomen (de AIQ) flink gedaald. Hoe kan dit? DNB analyseert acht Nederlandse bedrijfstakken en constateert dat naast veelgenoemde oorzaken als globalisering en technologische vooruitgang ook de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt. Flexwerkers kunnen makkelijker ontslagen worden en zijn minder vaak aangesloten bij vakbonden, waardoor ze een zwakkere onderhandelings­­­posi­tie hebben dan werknemers in vast dienstverband. Dit drukt de lonen en zorgt in de periode 1996–2015 naar schatting voor ruim de helft van de daling in de AIQ.

DNB (2018) Flexibilisering arbeidsmarkt gaat gepaard met daling arbeids­inkomensquote. DNBulletin, 1 februari.

Auteur

Categorieën