Ga direct naar de content

ESB Kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 30 2006

ESB kompas

De Econometric Institute Current Indicator of the
Economy (EICIE) voorspelt de stand van de economie. De economie wordt gemeten door het bnp tegen
marktprijzen. Het onderliggende model correleert het
bnp met het aantal werkenden bij Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het getal
tussen haakjes geeft het verschil aan met de gemiddelde EICIE van de laatste drie jaar. De EICIE wordt
samengesteld door Philip Hans Franses en Bert de
Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)

… op de Nederlandse economie

week 26

EICIE

2006 (2e Kw)

2,5%
(+1,7%)

ES Barometer
(juni 2006)

389

290

ESB 30

juni 2006

De Economisch Statistische Barometer geeft de
richting en intensiteit van verandering van de economie aan. De berekeningen zijn gebaseerd op de
cijfers van productie, consumptie, producentenen consumentenvertrouwen uit de CBS Conjunc­
tuurklok.
De toe- of afname van de groei van deze cijfers en
de toe- of afname in de afwijking t.o.v. de langetermijntrend zijn de coördinaten van de wijzers. De
twee wijzers geven de huidige en vorige stand aan.
Het getal geeft de intensiteit van verandering weer.
De waarde wordt bepaald op basis van de lengte
van de vector die veranderingen in de coördinaten
in de conjunctuurklok weergeeft. De ES Barometer
wordt gemaakt door de ESB-redactie.