Ga direct naar de content

ESB 4786S: Draagvlak onder druk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 18 2020
ESB 4786S

Afgelopen jaar was het vijftig jaar geleden dat Jan Tinbergen de prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie ter nagedachtenis aan Alfred Nobel ontving (vaak de Nobelprijs genoemd). Tijdens het Tinbergenjaar is er veel aandacht geweest voor wat Tinbergen heeft nagelaten. Naast zijn wetenschappelijke werk heeft hij ook veel invloed gehad op de vorming van de Nederlandse naoorlogse instituties. Hij hielp de kaders te scheppen waarbinnen het Nederlandse beleidsdebat zich nog altijd beweegt.

Maar hoe relevant zijn die kaders nu, en blijven ze van belang in de toekomst? Vormen nepnieuws, twijfel aan experts en afbrokkelend draagvlak een serieuze bedreiging voor de rationele manier waarop sociaal-economische beslissingen in Nederland genomen worden? Dat zijn de centrale vragen in dit ESB-dossier.

Het dossier borduurt voort op de Tinbergen-conferentie bij de Sociaal-Economische Raad van 15 oktober 2019 en is mogelijk gemaakt met financiële steun van het Instituut Gak en de partners van het Tinbergenjaar, te weten de Erasmus School of Economics, het International Institute of Social Studies, de Sociaal-Economische Raad, het Tinbergen Institute, het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De bijdragen aan dit dossier zijn geschreven voordat de coronacrisis uitbrak en zijn niet geactualiseerd vanwege de snelle ontwikkeling van de crisis. De artikel zijn veelal zo geschreven zijn dat de lezer eenvoudig zelf de gepresenteerde inzichten op de huidige situatie kan betrekken.

Inhoud 4786S

4 Inleiding: Barstjes in de Polder

Jasper Lukkezen

Model van Tinbergen

9 De Polder en de expert gaan lang niet altijd goed samen

Erwin Dekker

13 Lessen van Tinbergen voor de voorbereiding van sociaaleconomisch beleid

Henk Don

16 Overlegeconomie is cruciaal in zoektocht naar draagvlak voor beleid

Bart van Riel en Marko Bos

20 Normatieve kant van Tinbergen heeft flinke stempel op beleid gedrukt

Roel Bos en Gelijn Werner

24 Column: De onterechte heilig­verklaring van Tinbergen

Peter van Bergeijk

25 Verder lezen

Maatschappelijke onvrede

28 Veranderend sociaal contract vergt steviger burgerperspectief in beleid

Kim Putters

35 Gebrek aan grip maakt ontevreden en voedt het populisme

Barbara Baarsma en Jante Parlevliet

39 Populistisch sentiment gaat samen met voorkeur voor expansief begrotingsbeleid

Massimo Giuliodori en Jante Parlevliet

42 De toegenomen scepsis over vrijhandel vraagt om aanpakken schaduwzijden

Ilona van Schaik

46 Column: De Polder heeft het populisme over zichzelf afgeroepen

Alfred Kleinknecht

47 Verder lezen

Grip op het debat

49 Feiten verbinden met gevoel draagt bij aan herstel vertrouwen

George Gelauff

53 Arbeidsmarktbeleid is te wispelturig

Paul de Beer, Anthony Stigter en Ton Wilthagen

56 Column: Vijf aandachtspunten voor verbindend verduurzamen

Annemieke Nijhof en Luc Boot

57 Column: Maatschappelijk verantwoord argumenteren

Mariëtte Hamer

58 Column: Politici, bescherm je instituties!

Jeroen Dijsselbloem

59 Column: Blijf analyses en advies uit elkaar houden

Leen Hoffman

60 Column: Politici die feiten ontkennen zijn zeldzaam

Sheila Sitalsing

61 Verder lezen


62 Nawoord: Draagvlak is ook niet alles

Matt Steinglass


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur

Categorieën