Ga direct naar de content

Eenzijdigheid financiering VS houdt aan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 17 2004

Eenzijdigheid financiering vs houdt aan
Aute ur(s ):
Sander Hoek (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4442, pagina 453, 17 september 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De Amerikaanse kapitaalstroomcijfers van de Treasury Department tonen aan dat de instroom uit hoofde van het effectenverkeer in juni
licht is gestegen. Azië blijft de grootste financier van de Amerikaanse kapitaalbehoefte, die voortvloeit uit het alsmaar aanzwellende
tekort op de lopende rekening.
In de maand juni stroomde er per saldo circa $ 72 miljard naar de vs, een lichte stijging ten opzichte van de $ 65 miljard uit de voorgaande
maand. Het onderliggende beeld is evenwel nauwelijks gewijzigd. Grootste kapitaalverschaffer blijft Japan, waarbij de aandacht nog altijd
voornamelijk uitgaat naar Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries). Ook de overige Aziatische landen spelen een belangrijke rol bij de
financiering van het Amerikaanse tekort op de lopende rekening. Deze regio was zowel in juni als het gehele tweede kwartaal
verantwoordelijk voor circa zestig procent van de netto-kapitaalinstroom. Het beleggingsgedrag van de Europeanen is niet
noemenswaardig veranderd. Amerikaanse Treasuries werden voor de tweede achtereenvolgende maand van de hand gedaan en
Amerikaanse aandelen waren wederom niet erg in trek, alhoewel er in juni wel een beperkte instroom uit hoofde van het aandelenverkeer
plaatsvond. Europa speelt al met al geen grote rol in de financiering van het Amerikaanse nationale besparingstekort.
De jongste kapitaalstroomcijfers bevestigen de eenzijdigheid van de Amerikaanse financiering, zowel qua regio (Azië) als
beleggingstitels (obligaties). Deze eenzijdigheid vergroot de twijfels over de toekomstige financiering van het uitdijende Amerikaanse
lopende-rekeningtekort. Hierdoor blijft de dollar kwetsbaar. figuur 1

Figuur 1. Netto-instroom in vs uit hoofde van aankoop Amerikaanse effecten door buitenland en aankoop buitenlandse effecten door
vs-ingezetenen, in miljarden dollars

Sander Hoek

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur