Ga direct naar de content

Economen voor de klas: best practices

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 17 2017

In deze blogreeks geeft ESB het woord aan Rethinking Economics. Zij delen verhalen van een divers scala aan docenten, of ze nou een drukbezocht eerstejaarsvak in neoklassieke macro-economie geven, of een interdisciplinair derdejaars vak in ontwikkelingseconomie. Want er is veel over het onderwijs gesproken en het is tijd dat er ook mét het onderwijs wordt gesproken.

Waarom deze blogreeks?

De laatste anderhalf jaar er een hevige discussie losgebarsten over de staat van het economieonderwijs, in het bijzonder het economiecurriculum in het universitaire onderwijs. Twee economiestudenten gingen over het curriculum in debat met VU-hoogleraar Gautier in tv-programma Buitenhof; deze discussie werd voortgezet in landelijke kranten; het Tijdschrift voor Politieke Economie wijdde er afgelopen jaar een bundel aan; en ESB organiseerde afgelopen december de Week van het Economieonderwijs, waarin als klap op de vuurpijl de jaarlijkse KVS Preadviezen — die volledig in het teken stond van het economieonderwijs — overhandigd werden aan DNB-president Knot.

Tot nu toe is het debat over de staat van het onderwijs vooral gevoerd in abstracte termen. Van mening werd gewisseld over diversiteit in theoretische perspectieven, de centrale rol die wiskundige modellen spelen in het curriculum, de kritische houding van studenten ten aanzien van hun fundamentele aannames, de noodzaak van het combineren van verscheidene onderzoeksmethodologieën en de integratie van verschillende disciplines. Er is, kortweg, vooral over het onderwijs gesproken.

Veel minder is er met het onderwijs gesproken. En dat is zond. Want goed onderwijs ontwikkelen is zoveel meer dan het ontwerpen van een curriculum waarin studenten de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen. Hoe de uitvoering in de praktijk is; dát bepaald uiteindelijk de kwaliteit van het economieonderwijs.

Toegegeven, het is vaak eenvoudiger over het curriculum te discussiëren dan met het onderwijs het gesprek aan te gaan. Het is dan ook doodzonde dat docenten economie, of ze nou hoogleraar zijn en grote collegezalen trekken, of net aan een promotieonderzoek beginnen en een werkgroep geven, het aan de communicatiekanalen of -platforms ontbreekt om met collegae goede ervaringen uit te wisselen over het lesgeven. Simpelweg alleen al met meer kennisdeling over best teaching practices is zoveel verbetering in het economieonderwijs mogelijk te maken. Hoe doet een professor van een andere universiteit dat bijvoorbeeld, een verdeling maken tussen empirie en theorie in zijn vak? Hoe benut iemand anders de didactische mogelijkheden om studenten actief te betrekken?

Meer goede ervaringen uit de onderwijspraktijk uitwisselen; het kan de kwaliteit van het economieonderwijs alleen maar ten goede komen. Daarom pakt Rethinking Economics komende tijd de handschoen op met een maandelijkse serie van best practices interviews. In elk van deze interviews zal een universitaire economiedocent centraal staan.

In de interviews zal, na een korte informatieve inleiding, ten eerste aandacht besteed worden aan de inhoud van het betreffende vak. Waar gaat het vak over en hoe is het opgebouwd over verschillende weken? En hoe past deze inhoud binnen het curriculum en de leerlijnen van de opleiding? Welke lessen uit het vak moeten studenten zeker meenemen in hun latere leven? Wat zijn, in essentie, de vragen die een student zichzelf moet stellen binnen dit vak?

Ten tweede zal in de interviews didactische praktijk belicht worden. Op wat voor manier probeert een docent de stof aan studenten over te brengen? En hoe valt dit terug te zien in bijvoorbeeld toetsingsmethoden. Daarnaast: hoe zorgt een docent ervoor dat theoretische en praktische inzichten verbonden worden? En hoe wakkert hij of zij nieuwsgierigheid en een kritische houding aan bij studenten? Heeft, tenslotte, de docent nog specifieke tips en adviezen voor zijn of haar collega’s? En waar ziet de docent nog mogelijkheden om zijn of haar eigen onderwijsprestaties te verbeteren?

Rode draad in de serie is goed onderwijs. Docenten zullen dan ook benaderd worden voor een interview omdat ze goed onderwijs geven — of ze het wel of niet met onze visie op onderwijs eens zijn speelt geen rol. Het is juist ons doel de verhalen te delen van een grote variëteit aan docenten, of ze nou een drukbezocht eerstejaarsvak in neoklassieke macro-economie geven, of een interdisciplinair derdejaars vak in ontwikkelingseconomie.

Om de verspreiding van kennis zoveel als mogelijk te faciliteren, moedigen we economiestudenten aan mee te doen met het maken van deze serie. Ken jij een docent die de collegezaal kan inspireren? Of die in positieve zin opvalt door zijn of haar eigenzinnige stijl? Laat het ons weten, en zet samen met ons jouw geliefde docent in de spotlights!

We hopen van harte dat deze serie de kennisdeling tussen economiedocenten zal bevorderen. Zoals gezegd, het verspreiden van best practices kan de kwaliteit van het economieonderwijs alleen maar ten goede komen. En dié kwaliteit is waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen is.

Auteur

Categorieën