Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 13 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Sander Onderstal (universitair docent aan de
Universiteit van Amsterdam)

Hoe kan de organisatie van
het EK zijn tickets volgens u
het beste verkopen?

Colofon

ESB-Top 10
Percentage gepensioneerden op de totale
beroepsbevolking in 2030.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Italië
Duitsland
Finland
België
Griekenland
Spanje
Oostenrijk
Frankrijk
Portugal
Denemarken

28
27
26
25
25
25
25
24
24
23

Bron: Eurostat

De huidige manier van verkopen lijkt me
niet optimaal. Voor dit EK zette de UEFA
vaste prijzen, en verlootte de kaartjes in
geval van overvraag. Wat bleek: er was
overvraag bij alle wedstrijden. Loterijen zijn
inefficiënt: niet alle kaarten komen in handen van de fans die er het meest voor over
hebben. De UEFA heeft doorverkoop verboden, dus er is weinig hoop dat de markt
deze inefficiënties herstelt (al zijn er wel
zwarthandelaren die zich graag voor ons
inzetten om daar wat aan te doen).
Een alternatief is een veiling met als minimumprijs de huidige vaste prijs. Iedereen
kan aangeven hoeveel tickets hij wenst
voor welk bedrag. De fans met de hoogste
biedingen winnen hun kaartjes, en betalen
per kaartje het laagste bod dat nog net een
kaartje opleverde.
Volgens de veilingliteratuur maximaliseert
de UEFA hiermee zijn opbrengsten en is de
allocatie efficiënt. Blijft de vraag: wie heeft
het meest voor de kaarten over? Is dat de
“gewone man†die een spetterend feestje
uit zijn oranje mouw schudt? Of krijgen
we een stadion vol zakenlui die vooral zelf
hopen te scoren met een goede zakelijke
deal, zodat het voetbal voor ons, tv-kijkers,
nog onaantrekkelijker wordt?

Uit de oude ESB-doos
Het vraagstuk hoe in de betrekkelijk kleine ge­
bieden der binnensteden, waar zich een groot
aantal uiteenlopende activiteiten concentreert,
kan worden voorzien in de behoefte aan parkeer­
ruimte voor het groeiende autopark, wordt door
velen als klemmend gezien. Zeker is wel, dat
men al het mogelijke zal moeten doen om een
redelijke bereikbaarheid van de binnenstad voor
automobilisten te handhaven. De maatregelen,
die hiervoor in aanmerking komen zijn onder
andere uitbreiding van het aantal parkeerplaat­
sen in of zo dicht mogelijk bij de binnenstad,
eventueel ook door de bouw van parkeergarages,
spreiding van verkeertrekkende objecten over
een groter gebied dan de eigenlijke binnenstad
en beperking van de
toegestane duur van het
parkeren op bepaalde
plaatsen en tijden.
A.C.J. Sars, De betekenis
van beperking van
de parkeerduur in de
binnenstad, ESB, 6 januari
1960.

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

352

ESB

93(4537) 13 juni 2008