Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 25 2013

.

ESB Ceteris paribus

Ceteris paribus
>>>>>KWALITEIT RAMINGEN CPB>>>>>
Bas Jacobs op vk.nl, 15 september

Ewald Engelen op groene.nl, 17 september

Het CPB heeft de groei…

Deze doorrekeningen stellen Rutte …

… de afgelopen jaren stelselmatig overschat en ik verwacht dat de
ramingen over de groei, de consumptie, de investeringen en de
werkloosheid nu ook te optimistisch zijn.

… in staat zowel Olli Rehn tevreden te stellen als de oppositionele
kritiek te riposteren dat het kabinet de economie kapot bezuinigt. […]
Voeg daar de kritische kanttekeningen van het CPB over het eigen
voorspellende vermogen aan toe en je houdt een begroting over die meer
weg heeft van een kaartenhuis dan van een stevige schatkist.

Marcel Canoy op economie.nl, 16 september

Het enige verschil tussen…
… voorspellingen van economen en waarzeggers is dat economen beter
kunnen uitleggen waarom ze het bij het verkeerde eind hadden. […]
Het vervelende is dat de voorspellingen van het CPB onveranderlijk
als quasiwaarheden worden geponeerd. De ramingen krijgen
daardoor veel te veel gewicht, waardoor het CPB het aura krijgt van
een orakel (als het het een keer goed heeft), of van een charlatan met
een glazen bol (als het mis zit).

U it d e o u d e E S B – d o o s
Sterk voorwaardelijke macro-economische
voorspellingen

De discussie op Twitter

Mathijs Bouman, 15 september

Hoe zouden ze het ooit precies goed kunnen hebben? Verwacht
niemand, verlangt ook niemand van CPB.
Ewald Engelen, 15 september

Einde monopolie CPB effectiever dan journalisten veronderstellingen
van model laten bekritiseren.
Hans Stegeman, 15 september

Ieder die eens met macromodellen gewerkt heeft weet dat het gaat om
‘juiste’ gebruik. Grote rol voor expert judgement.
Wat ik niet begrijp, is waarom ze raming niet bijstellen en model volgen.

Voorspellingen voor een kleine open economie zijn, zeker op middellange termijn, sterk voorwaardelijk. De voorwaarden waaronder de voorspellingen worden gemaakt betreffen niet alleen de
veronderstellingen ten aanzien van het budgettarie beleid, maar
vooral ook de economische ontwikkeling in het buitenland. Bij
een beroordeling van de kwaliteit van voorspellingen is het dan
ook noodzakelijk om na te gaan of aan de voorwaarden van de
voorspelling voldaan is. Daarnaast leiden fouten in de beschrijving
van de endogene macro-economische mechanismen tot verschillen
tussen ramingen en realisatiecijfers.

Franses, P.H.B.F., H.C. Kranendonk en D. Lanser. (2011). One model and vari-

Van den Berg, P.J.C.M. (1986) De betrouwbaarheid van macro-economische

ous experts: Evaluating Dutch macroeconomic forecasts. International Jour-

voorspellingen: een bijdrage van het CPB. ESB, 71(3583), 1153-1157.

nal of Forecasting 27(2), 482-495.

598

Philip Hans Franses et al. in publicatie uit 2011

Our main findings are …

… that the CPB model forecasts are biased for a range of variables, but
at the same time the associated expert forecasts are more often unbiased
[…] and far more accurate than the model forecasts […]. In summary,
the final CPB forecasts de-bias the model forecasts and increase the
accuracy relative to the initial forecasts.

Jaargang 98 (4669) 27 september 2013

Auteur