Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 19 2007

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Grootste bedrijven gemeten naar aantal
werknemers in 2006

1
aan Gerrit Antonides, hoogleraar aan de
Wageningen Universiteit

Wat zijn de gevolgen van
krappere winkeltijden op
zon- en feestdagen?
Krappere winkeltijden worden vaak voorgesteld vanuit godsdienstige overwegingen
of uit economische overwegingen van zelfstandige winkeliers. Het derdedeel van de
Nederlanders dat zich kerkelijk noemt zal
momenteel op zon- en feestdagen niet winkelen. Voor hen zal er logischerwijze persoonlijk weinig veranderen als de winkels
dan weer sluiten.
De honderdduizend zelfstandige winkeliers
maken een economische afweging: als de
baten niet opwegen tegen de kosten, sluit
de winkel. Voorzover er op koopzondagen
winst wordt gemaakt, zal er sprake zijn van
een economisch verlies als de winkels dan
weer sluiten.
Nederland is nu zo’n dikke tien jaar gewend
aan verruimde winkeltijden, zodat dit de
standaardsituatie is geworden. Winkelen
is voor de zondagse consumenten vaak
recreatief, dus plezierig, geworden. Ook
voor werkenden heeft de winkelzondag
voordelen. Zondagse consumenten zullen in
het algemeen de voorkeur geven aan deze
standaardsituatie, op dezelfde wijze als
bijvoorbeeld het huidige systeem van vakbondslidmaatschap (geen lidmaatschap is
de standaard), abonnementen (continueren
is de standaard) of orgaandonaties (niet
doneren is de standaard). Voor deze groep
zullen krappere winkeltijden een verlies van
plezier of gemak betekenen, omdat men nu
eenmaal gewend was aan de mogelijkheid
om op zon- en feestdagen te winkelen.

Wal-Mart Stores (VS)

1.900.000

2

State Grid (CN)

1.504.000

3

China National Petroleum (CN)

1.086.966

4

U.S. Postal Service ( VS)

796.199

5

Sinopec (CN)

681.900

6

Siemens (D)

475.000

7

McDonald’s (VS)

465.000

8

Deutsche Post (D)

463.350

9

Carrefour (F)

456.295

10

Agricultural Bank of China (CN)

452.464

Bron: Fortune Magazine (2007) Fortune Global 500, 23 juli

Uit de oude ESB-doos
Sedert enkele maanden zijn verschillende Ameri­­
kaanse bedrijven ertoe overgegaan aan ‘teenagers’ goederen op krediet te verkopen. Zij mogen
maximaal een bedrag van $ 50 besteden, terug te
betalen in maandelijkse termijnen van $ 10. ,,The
Financial Times†van 4 mei jl. schat, dat dit jaar
ongeveer 19 mln. ‘teenagers’ ca. $ 10 mrd. zullen
besteden. (…)
Wat kopen deze jonge mensen? Een onderzoek
wees uit, dat 50 pCt. in het bezit was van een
schrijfmachine, 61 pCt. had een vulpen – 44 pCt.
zelfs twee of meer –, 63 pCt. had een muziekinstrument en 89 pCt. een polshorloge.
Gezien de koopkracht die deze bevolkingsgroep
ontwikkelt, en haar voorkeur voor bepaalde artikelen, waardoor zij de koopgewoonten der oudere
bevolking kan beïnvloeden, wordt in de Verenigde
Staten door vele bedrijven
een nauwkeurige studie
gemaakt van de ,,teenagersmarketâ€.
Bron: ESB (1960)
‘Teenagers’ en afbetaling.
ESB, 45(2237), 574.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

640

ESB

19 oktober 2007