Ga direct naar de content

Bonusaflevering: De prijs van klimaat

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 25 2022

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en er is nog veel nodig om de doelen uit het akkoord van Parijs te behalen. Toch zijn er ook hoopvolle berichten. ‘Het klimaat is nog te redden, mits we gaan luisteren naar economen’, zo stelde Mathijs Bouman recent in het FD.

Over wat economen dan precies te zeggen hebben over het klimaat, hebben we het in deze bonusaflevering met Stan Olijslagers! Op speciaal verzoek van onze luisteraars, die ons tipten dat er zéker een aflevering over klimaat moest komen.

Stan Olijslagers promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en het Tinbergen Instituut op het optimaal beprijzen van CO₂. Het beprijzen van alle activiteiten met een negatief effect op het klimaat, is een van de manieren waarmee bedrijven en consumenten kunnen worden geprikkeld om het klimaat minder te schaden.

Hoe hoog zou zo’n prijs dan moeten zijn? Op welke manieren kun je CO₂ beprijzen? En hoe komt het dat er zoveel tijd overheen gaat voor de politiek bereid is om (voldoende) te beprijzen? Dat en meer komt aan bod in deze bonusaflevering.

Shownotes

Onderzoek en contactgegevens van Stan Olijslagers

Klimaatbeprijzing in Nederland ligt onvoldoende op koers – ESB-artikel van Herman Vollebergh en Corjan van den Brink

Luistertip: de Energeia Carbon Podcast over het Europese emissiehandelssysteem

Over de Nieuwe Economen podcast

De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast.
De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Waarom is deze podcast er gekomen? Yrla: ‘Wij volgen alle drie het economisch debat op de voet, en het viel ons daarbij op dat we nog weinig jonge economen tegenkomen. Terwijl er zoveel promovendi zijn met interessant en nuttig onderzoek! Die willen we graag een podium geven. Zo raken economen, journalisten en andere geïnteresseerden bekend met de ideeën van de nieuwe generatie.’
Op de overzichtspagina lees je meer over de podcast en de makers.
Spotify

Auteur

Categorieën