Meest gelezen

2 reacties

De auteurs proberen aannemelijk te maken dat mijn berekeningen van de netto-kosten van het basisinkomen te pessimistisch zouden zijn: geen 103.5 mld. maar slechts 22 mld. Ze komen bij 22 mld uit door heffingskortingen en aftrekposten te schrappen ter waarde van 81.5 mld. Maar deze 81.5 mld zijn ordinaire lastenverzwaringen voor de burgers! Het zijn geen besparingen die het basisinkomen oplevert. Pas nadat men de mensen 81.5 mld aan lastenverzwaringen in de maag heeft gesplitst, kan men concluderen dat het basisinkomen “maar” 22 mld kost. Dit bedrag is te mooi om waar te zijn, helaas.
Meer weten? http://alfredkleinknecht.nl/nl/publicaties/nederlands/

Prof. A.H. Kleinknecht

De auteurs doen net of er zoiets bestaat als "het" basisinkomen. De besproken variant is er echter maar één uit een heel scala. De berekening van Kleinknecht is niet zozeer onjuist, als wel irrelevant, want deze variant van een basisinkomen gaat het niet worden.

Een basisinkomen is uiteraard geen extraatje bovenop ons huidige inkomen. Elk serieus te nemen financieringsplan voor invoering van een basisinkomen berust dan ook op drie pijlers:
1. De inverdieneffecten vanwege de regelingen die door het basisinkomen overbodig worden;
2. Inpassing van het basisinkomen in ons fiscale stelsel;
3. Een separate (structurele) financieringsbron die de begroting completeert.

De eerste pijler spreekt voor zich.
De tweede pijler is mijns inziens de belangrijkste. Om het basisinkomen te kunnen betalen moet het worden geïntegreerd in de bestaande inkomens. Dat kan door de huidige brutolonen met hogere tarieven te belasten of door die lonen te verlagen, zodat ook de belastingtarieven lager kunnen zijn.
Behalve voor de financiering van het basisinkomen is de fiscale inpassing ervan ook doorslaggevend voor de verdeling en omvang van de inkomenseffecten. Als die te negatief zijn maken ze het plan onaanvaardbaar en als ze te positief zijn maken ze het plan onnodig duur.

De derde pijler vormt in feite wat in deze discussie kennelijk wordt bedoeld met de "netto-kosten".
Deze pijler moet een separate bron zijn, die het effect van de tweede pijler niet mag aantasten. Ook deze pijler is essentieel. Zonder zo'n separate bron moeten de kosten drastisch worden beperkt, wat leidt tot een basisinkomen ver onder het minimumniveau of een stelsel dat nog steeds afhankelijk is van de omstandigheden van persoon of gezin. In dat geval wordt de bestaande uitvoeringsproblematiek alleen maar vergroot.
Voor een compleet plan, inclusief de drie pijlers, zie: https://basisinkomen.nl/wp-content/uploads/Evenwichtiger-welvaartsverdeling-met-Betaaltaks-en-Basisinkomen.pdf

B.E.R.T. Voorneveld

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen