Meest gelezen

1 reactie

Het irrationele element van een aantal alcoholmisbruikers legitimeert m.i. niet een wetenschappelijk onderzoek met losse eindjes aanelkaar te knopen. De ontnuchterende, maar desondanks opbouwende, kritiek van Jacobs, Oosterveen en Hummel zou ik ook niet een geval van "micro-economics" wilen noemen. De maatchappelijke schade van verkeersongevallen is enorm, waarbij alcohol "in het spel" kan zijn, evengoed als een verkeerde bandenspanning, smart phone-gebruik en gewoon onoplettendheid. Het zal dus altijd om een percentage gaan van de bijdrage die veroorzaakt wordt door alcoholgebruik.

Dat de consument niet rationeel is, geldt niet slechts voor alcoholconsumptie. Om dan op te merken dat dronkenschap niet tot rationele beslissingen leidt, terwijl de bijdrage aan bijvoorbeeld (liefdes-)relatievorming en voortplanting niet wordt meegeteld, toont de hoge, maar wellicht niet geheel bewuste paternalistische ondertoon van de onderzoekers aan.

Enkele alcoholgebruikers die dagelijks beneveld zijn kunnen geen rationele belissingen nemen. Het valt echter te betwijfelen of zij nog andere beslissingen naast hun dagelijkse scoren nemen, waarbij de maatschappelijke schade, alhoewel een gewoonte, in de grond rationeel is: ik moet dronken zijn, wat het mij en mijn medemens ook moge kosten. Radicaal ja, irrationeel?

Dan gaat het om de groep zware tot zeer zware drinkers, maar zijn die vóór, tijdens en ná het dagelijkse alcoholgebruik irrationeler dan andere consumenten? Misschien liggen ze 80% van de benevelde tijd te rusten, terwijl ze anders slapeloos zouden zijn.

Kosten die met de huidige kennis niet kunnen worden gewaardeerd, zoals de overlast die drinkers teweeg brengen voor anderen, kunnen niet worden gewaardeerd. Toch wordt het genoemd. Dan kan je ook positieve effecten van drinkers noemen: zoals meer communicatieve eigenschappen, of andere positieve gevolgen voor intermenselijke relaties en zoals hierboven al genoemd de effecten op het liefdesleven.

Als laatste is er het verwijt dat een aanzet tot drooglegging verweten wordt door Jacobs, Oosterveen en Hummel, maar dat heb ik niet kunnen lezen in het artikel. Wèl dat volgens het rapport een algehele drooglegging of elk beleid dat alcoholconsumptie ontmoedigt leidt tot een stijging van de maatschappelijke welvaart. De uiterste rationele consequentie is dat drooglegging een optimaal resultaat levert volgens het rapport, maar wij weten allemaal dat de tegengestelde negatieve effecten al snel groter zijn dan de positieve.

De drooglegging wordt dus opgevoerd om de falsifieerbaarheid en niet om het verwijt dat het onderzoek uit zou gaan van algehele drooglegging.

D.I.C.K. Harmsen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen