Auteur

Wilte Zijlstra

Belegger accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging

De maatschappelijke roep om duurzaam te beleggen wordt steeds luider. In hoeverre heeft het aspect duurzaamheid effect op de risico- en rendementsvoorkeuren van de particuliere belegger? Een analyse aan de hand van digitale experimenten.

Helft hypotheeksluiters reserveert geld voor verduurzamen

Van de 600 respondenten, zegt 47 procent bij het afsluiten van hun hypotheek een bedrag gereserveerd te hebben voor het verduurzamen van hun woning. Dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder; in het voorjaar van 2019 gaf 35 procent van de recente hypotheeksluiters aan geld te reserveren voor verduurzaming.

Veel schadeverzekeringen onderdeel van een pakket

In het najaar van 2019 is aan een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (N = 605) gevraagd naar het bezit van schadeverzekeringen. Ook konden respondenten aangeven of de verzekering onderdeel uitmaakte van een pakket met verschillende verzekeringen. Het blijkt zeer populair om zulke pakketten bij één verzekeraar af te sluiten.

Marketing met betaalgegevens ongewenst bij consument

Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) vindt het onacceptabel als een bank gepersonaliseerde aanbiedingen stuurt op basis van betaalgegevens. Een op de zes respondenten vindt dit wel acceptabel, blijkt uit een representatieve steekproef van oktober 2019 onder 605 respondenten.

Pensioenverlaging raakt meer groepen dan men denkt

Pensioenfondsen die minder geld in kas hebben dan ze voor hun financiële verplichtingen nodig hebben, kunnen besluiten het pensioen te verlagen. Deze verlaging geldt voor iedereen die pensioen ontvangt, opbouwt of heeft opgebouwd. Deelnemers blijken echter een andere perceptie te hebben van wie er geraakt wordt door een verlaging.

Extra optie stuurt keuze bij schadeverzekeringen

Uit een online experiment blijkt dat het toevoegen van een extra schadeverzekering aan het aanbod van de verzekeraar de polis­keuze van consumenten beïnvloedt. De keuzeomgeving moet dus zodanig ingericht worden dat mensen goede financiële ­beslissingen kunnen nemen.

Nederlanders onderschatten rente bij roodstand

Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet welke rente bij roodstand moet worden betaald of schat de rente te laag in. Bij de mensen die rood kunnen staan op hun betaalrekening ligt het percentage dat geen of een te lage rente noemt iets lager dan bij mensen die niet rood kunnen staan

Consumenten vinden huidige spaarrente stuk lager dan normaal

Consumenten weten vaak wel dat de huidige spaarrente vrijwel nul is, maar achten een spaarrente van 3,4 procent normaal. Dit psychologische ‘anker’ leidt mogelijk tot een zoektocht naar meer rendement en risico, wat tot onverstandige keuzes kan leiden.

Goederenkrediet in trek bij kwetsbare consumenten

Consumenten met een goederenkrediet zijn vaak financieel kwetsbaar. Om meer inzicht te krijgen in deze groepen heeft de AFM eind 2018 in een representatieve online screening aan ruim 51.500 respondenten gevraagd of zij goederenkrediet bezitten.

Belegger ziet cryptovaluta als riskanter dan aandelen

Framing van een koersverloop in termen van cryptovaluta leidt tot een hogere risicoperceptie, een lager verwacht rendement en een lagere intentie om te investeren

Pensioendeelnemers kijken verder dan ouderdomspensioen

De AFM heeft onderzocht hoeveel belang pensioendeelnemers hechten aan partner-, wezen- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Meten wat werkt om klantbelang centraal te stellen

Om meer inzicht te krijgen in hoe het klantbelang beter gediend kan worden, werkt de AFM meer en meer datagestuurd en evidence based: met onderzoek laten zien welke instrumenten echt werken, zodat er niet onnodig tijd en geld besteed wordt aan loze initiatieven.

Vijftien procent beleggers gebruikt weleens oefenaccount

Een demo-account biedt mensen de mogelijkheid om zonder financiële risico’s beleggingservaring op te doen, of om bepaalde beleggingsstrategieën eerst ‘droog’ uit te proberen. Het gebruik van demo-accounts lijkt nog relatief beperkt.

Hypotheek aflossen met rentevoordeel

Bij een renteherziening kan geld overblijven, waarmee de hypotheek afgelost kan worden. Maar willen hypotheekbezitters dit ook?

Statistiek: Liever beleggen dan oude sok bij negatieve spaarrente

Nog steeds wil een substantiële groep consumenten cash-geld aanhouden in huis als reactie op een negatieve spaarrente.

Komma of procent: pensioenperceptie inderdaad beїnvloed door framing

Prast en Teppa ­lieten in ESB 4754 het belang van framing in pensioenperceptie zien: mensen schatten hun pensioen hoger in als het is weergegeven als vervangingsratio in plaats van percentage. Zijlstra laat zien dat het effect bij een hogere ­vervangingsratio omgedraaid is.

Komma of procent: framing beїnvloedt pensioenperceptie inderdaad

In ESB 4754 lieten Henriëtte Prast en Frederica Teppa in hun artikel ‘Framing heeft effect op de pensioenperceptie’ zien dat het voor het oordeel of het pensioen ontoereikend is uitmaakt wat voor pensioenvooruitblik respondenten voorgelegd krijgen. Dit onderzoek is gerepliceerd voor verschillende vervangingsratio's.

Statistiek: De kredietwaarschuwing online

De aanwezigheid van de kredietwaarschuwing “Let op! Geld lenen kost geld” had geen significant effect op het gedrag van websitebezoekers.

Vooral jongeren bezitten telefoonkrediet

Twintig procent van de volwassen Nederlanders geeft aan een consumptief krediet te hebben, en vijf procent bezit meerdere consumptief kredietvormen.

Statistiek: Overstappen van autoverzekering

Vind u overstappen op een andere verzekering makkelijk? De vraagstelling maakt uit.

Statistiek: Kennis consumenten over High Frequency Trading

Een meerderheid van de respondenten denkt dat beleggers er nadeel van hebben dat snelle, professionele handelaren veel sneller orders kunnen inleggen dan particuliere beleggers.

Statistiek: De risico-inschatting van beleggingsproducten

Crowdfunding wordt gezien als redelijk veilige investering.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek 2


Statistiek


Statistiek


Statistiek