Ga direct naar de content

Helft hypotheeksluiters reserveert geld voor verduurzamen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 14 2020

■ Wilte Zijlstra en Matthijs Snijder (AFM)

In april 2020 zijn in de online AFM Consumentenmonitor vragen gesteld aan consumenten die het half jaar voor de uitvraag een hypotheek afsloten. De vragen gingen onder meer over verduurzaming van hun woning. Van de 600 respondenten, zegt 47 procent bij het afsluiten van hun hypotheek een bedrag gereserveerd te hebben voor het verduurzamen van hun woning. Dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder; in het voorjaar van 2019 gaf 35 procent van de recente hypotheeksluiters aan geld te reserveren voor verduurzaming.

Ongeveer een kwart reserveert geld door het verhogen van de hypotheek (23 procent), terwijl een ander kwart (24 procent) eigen middelen gebruikt. Het aandeel recente hypotheeksluiters dat niet overwoog om de woning te verduurzamen, daalde van de helft in 2019 naar vier op de tien in 2020 (figuur).

In het onderzoek konden respondenten vervolgens meerdere redenen noemen waarom ze wel of niet hun woning wilden verduurzamen. De belangrijkste redenen om de woning niet verder te verduurzamen, zijn omdat men dit simpelweg niet wil (23 procent), omdat men geen mogelijkheden ziet om de woning (verder) te verduurzamen (19 procent) of omdat men er geen financiële middelen voor heeft (17 procent). Dit is vergelijkbaar met de meting uit 2019.

Het verlagen van de energierekening is net als in 2019 de meest genoemde reden om de woning juist wel te verduurzamen (52 procent), al wordt dit nu minder vaak genoemd dan vorig jaar (toen 70 procent). Vier op de tien verduurzamers noemen een waardestijging van de woning als reden. Een vergelijkbaar deel (37 procent) stelt dat verduurzaming van de woning beter is voor het milieu. Dit is een stijging ten opzichte van 2019, toen noemde een kwart het milieu als reden om te verduurzamen. De Autoriteit Financiële Markten blijft volgen hoe het gedrag rond verduurzaming van de eigen woning zich verder gaat ontwikkelen in de huidige corona­tijden.

Auteurs