Ga direct naar de content

Vrouwen en jongeren minder vaak akkoord met koppelen data

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 20 2022

Vrouwen en jongeren geven minder vaak toestemming om enquête­data te koppelen aan administratieve data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat blijkt uit de antwoorden op een vraag hierover in de AFM Consumentenmonitoren van 2020 en 2021. Opleiding en inkomen hebben geen significant effect.

Aan het einde van de vragenlijst voor de AFM Consumentenmonitoren in 2020 en 2021 wordt respondenten om toestemming gevraagd om hun antwoorden te koppelen aan administratieve gegevens van het CBS.

Respondenten hebben op dat moment al toestemming gegeven om hun persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hier dus louter om de koppeling van data. Het koppelen van subjectieve enquêtedata aan objectieve administratieve data verrijkt beide bronnen en biedt nieuwe inzichten.

Respondenten geven in twee stappen toestemming, waarbij ze in de tweede stap adresgegevens opgeven om te kunnen koppelen. Een respondent kan dus direct weigeren (“nee”) of bij de tweede stap alsnog toestemming intrekken (“ja – toch niet”).

De vraag over koppeling van data blijkt een serieuze barrière voor de dataverrijking. In totaal geeft slechts 52 procent aanvullend toestemming om antwoorden te koppelen aan CBS-data (figuur). Meer dan de helft van de mannen (57 procent) geeft toestemming tegen minder dan de helft (45 procent) van de vrouwen.

Ook is er een significant verband met leeftijd, waarbij oudere respondenten vaker toestemming geven om uitkomsten te koppelen; 46 procent van de respondenten tussen de 18 en 34 jaar geeft toestemming tegen 56 procent van de 65-plussers.

Respondenten met een hogere opleiding lijken vaker toestemming te geven om hun data te koppelen dan respondenten met een lager opleidingsniveau. Het verschil is echter niet statistisch significant. Datzelfde geldt voor respondenten met een hoger inkomen, hoewel eveneens niet statistisch significant. Van 85 procent van de respondenten is het inkomen bekend en daarvan geeft meer dan de helft toestemming om data te koppelen. Van de groep waarvan we het inkomen niet weten (15 procent), is minder dan een kwart akkoord met koppeling van gegevens.

Auteurs

Categorieën