Ga direct naar de content

Passief beleggen steeds populairder bij particuliere beleggers

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 23 2021

■ Maaike Diepstraten en Wilte Zijlstra (AFM)

Het aantal beleggers dat in ieder geval een deel van het vermogen passief belegt, is in vier jaar tijd verdubbeld, zo blijkt uit de AFM Consumentenmonitor die in augustus 2021 online is gehouden onder 1.104 particuliere beleggers.

Het investeringsdoel van passief beleggen is om een onderliggende beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dat kan voor particulieren een passende manier zijn om goed gespreid en kostenbewust te beleggen.

Inmiddels belegt een op de vijf particuliere beleggers passief door middel van indexbeleggingsfondsen, Exchange Traded Funds (ETF’s) of indextrackers (figuur). ETF’s en index­trackers zijn beleggingsfondsen die op de beurs verhandeld worden.

Passief beleggen wordt dus steeds populairder, maar actief beleggen en het bezit van individuele aandelen blijven het meest wijdverspreid onder particuliere beleggers; zes op de tien van hen bezitten actief beheerde beleggingsfondsen, terwijl meer dan de helft belegt in individuele aandelen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere metingen die teruggaan tot 2013.

Indexbeleggen is relatief populair bij jongeren en bij startende beleggers. Van de respondenten die jonger dan 35 jaar waren, belegt ruim 39 procent in indexfondsen. Van de 45-plussers belegt 11 procent via indexbeleggen. Van de startende beleggers, die de afgelopen twee jaar zijn begonnen met beleggen, maakt 36 procent gebruik van indexbeleggen, tegen 15 procent van hen die al langer dan twee jaar beleggen. Verder zien we dat mensen die zelfstandig beleggen vaker indexfondsen bezitten (24 procent) dan particulieren die met advies of beheer beleggen (11 procent).

Opvallend genoeg maken ook bij meer risicozoekende en meer actief handelende particuliere beleggers indexfondsen relatief vaak onderdeel uit van de beleggingsportefeuille. Dertig procent van de beleggers die zichzelf als risicozoekend kwalificeert, heeft ook indexfondsen in de beleggingsportefeuille, tegen tien procent van de particulieren die zichzelf als voorzichtig betitelen. En slechts zestien procent van de respondenten die het afgelopen jaar minder dan vijf transacties deed bezit indexfondsen, tegen 37 procent van de beleggers die vaker dan vijf keer gehandeld hebben. Indexbeleggen lijkt dus ook gebruikt te worden om actieve en riskantere beleggingstrategieën te hedgen.

Auteurs