Ga direct naar de content

Meer dan een op de tien Nederlanders spaart én staat vaak rood

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2022

■ Wilte Zijlstra (AFM)

Het is economisch onverstandig om tegelijkertijd zowel vrij opneembaar spaargeld te bezitten, als om gebruik te maken van een kortlopend krediet zoals roodstand. Toch is dat precies wat ruim een op de tien Nederlanders doet.

Een spaarder krijgt tegenwoordig nul procent rente op het spaartegoed, en een consument betaalt tien procent rente over het bedrag dat hij of zij rood staat. Iemand met zowel spaargeld als roodstand kan dus geld besparen door de roodstand met het beschikbare spaargeld af te betalen. Desondanks blijkt uit de academische literatuur dat een aanzienlijke hoeveelheid huishoudens zowel spaart als leent. Dit wordt de co-holding ­puzzel genoemd.

Ook in Nederland speelt co-holding, zo blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van voorjaar 2021, met een steekproef die representatief moet zijn voor de Nederlandse bevolking. Online werd daarin aan ruim 1.000 respondenten gevraagd naar roodstand en spaargeld. Ruim een kwart wil niet zeggen hoeveel spaargeld ze hebben, en zes procent weet niet of ze rood kunnen staan, zodat de uiteindelijke steekproef N=720 bedroeg.

Zeventig procent van de respondenten heeft een roodstandkredietfaciliteit; slechts drie op de tien respondenten kunnen niet rood staan, al dan niet uit eigen wil. Van de respondenten die rood kunnen staan, maakt 61 procent daar geen gebruik van, 17 procent staat wel eens rood, en 21 procent doet dit minstens een keer per kwartaal.

Verder heeft 14 procent geen spaargeld, beschikt 22 procent over minder dan 5.000 euro aan spaargeld, en heeft 64 procent meer dan 5.000 euro spaargeld.

De respondenten zonder spaargeld staan vaker rood, maar zijn ook oververtegendwoordigd in de groep die niet rood kan staan. Opvallend is dat elf procent van de tien ondervraagde respondenten minstens een keer per kwartaal rood staat, en dat terwijl ze spaargeld hebben (en als we alleen kijken naar de respondenten die rood kunnen staan dan doet zelfs achttien procent aan een dergelijke co-holding). Deze consumenten kunnen dus vrij gemakkelijk geld besparen door een deel van hun spaargeld op hun betaalrekening te zetten, zodat ze niet meer rood staan en dus ook geen rente betalen.

Auteur

Categorieën