Ga direct naar de content

Meerderheid beleggers bekijkt waarde minstens wekelijks

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 17 2021

■ Erik van Goudoever en Wilte Zijlstra (AFM)

De meeste beleggers in Nederland kijken ten minste iedere week wat de waarde is van hun beleggingen. Ruim een kwart van hen kijkt dagelijks naar hun beleggingen, en bijna een derde doet dat wekelijks (figuur). Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor, waarvoor in november 600 Nederlandse beleggers zijn ondervraagd. De uitkomsten ervan zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Ongeveer een vijfde checkt eens per maand de waarde van zijn of haar portefeuille, terwijl elf procent er een paar keer per jaar naar kijkt. Verder zegt vier procent jaarlijks naar de waarde van de beleggingen te kijken. De overige respondenten kijken bijna nooit.

Beleggers die zichzelf als ‘meer risico-zoekend’ kwalificeerden, geven aan dat ze vaker naar de waarde van hun beleggingen kijken, dan de beleggers die zichzelf omschrijven als ‘voorzichtig’. In de groep van risico-zoekers kijkt 42 procent dagelijks naar de waarde van hun beleggingen. Van de mensen die zichzelf als voorzichtig omschrijven, kijkt dertien procent dagelijks.

Wat ook naar voren kwam, was dat mensen die voornamelijk zelfstandig beleggen via execution only-dienstverlening vaker naar de waarde van hun beleggingen kijken (32 procent dagelijks) dan zij die via advies (22 procent dagelijks) of vermogensbeheer (17 procent dagelijks) beleggen. Het is logisch dat execution only-beleggers vaker kijken, aangezien zijzelf hun portefeuille samenstellen.

Maar als veel kijken ook leidt tot veel handelen, dan kan dat een negatieve invloed hebben op de rendementen.Veel handelen kan namelijk, door de transactiekosten en een verkeerde timing van aan- of verkoop, leiden tot lagere gerealiseerde rendementen. In het onderzoek is ook gevraagd naar hoeveel transacties men uitvoert. Hieruit blijkt dat van de mensen die meer dan vijf transacties per jaar zeggen te doen, 42 procent dagelijks naar de waarde van hun beleggingen kijkt. Terwijl van zij die minder dan vijf transacties per jaar zeggen te doen, maar twintig procent dagelijks kijkt. Voor particuliere beleggers met een lange beleggingshorizon kan het verstandig zijn om niet op alle koersontwikkelingen te reageren. Toch blijkt informatie over de waarde van hun beleggingen voor de meeste beleggers zo verleidelijk te zijn dat ze minstens wekelijks kijken.

Auteurs