Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 26 2015

Agenda ESB
507Jaargang 100 (4716) 27 augustus 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 2 september promoveert Désirée
Schumacher aan de Universiteit Maastricht op
haar proefschrift Job insecurity during organizati-
onal change: a dynamic perspective on the explana-
tory mechanisms of job security. Haar promotor is
Hetty van Emmerik en haar copromotor is Bert
Schreurs. De plechtigheid vindt plaats in het Ad-
ministratiegebouw van de universiteit en begint
om 14.00 uur.
Op 2 september promoveert Dominik Fröhlich
aan de Universiteit Maastricht op zijn proef-
schrift Old and out? Age, employability, and the role
of learning. Zijn promotor is Mien Segers en zijn
copromotor is Simon Beausaert. De plechtigheid
vindt plaats in het Administratiegebouw van de
universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 4 september promoveert Nina
van Loon aan de Universiteit
Utrecht op haar proefschrift The
role of public service motivation in
performance. Examining the poten-
tials and pitfalls through an institutional approach.
Haar promotor is Peter Leisink en haar copro- motor is Wouter Vandenabeele. De plechtigheid
vindt plaats in het Academiegebouw van de uni-
versiteit en begint om 14.30 uur.
Op 7 september promoveert Matthias Olthaan

aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proef-
schrift Cultivating sources of competitive advantage:
opportunities for small-scale African farmers in global
value chains. Zijn promotor is Wilfred Dolfsma. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 11.00 uur.
Op 7 september promoveert Falk Bräuning aan
de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proef-
schrift Interbank lending relationships, financial
crises, and monetary policy. Zijn promotoren zijn
André Lucas en Siem Jan Koopman. De plechtig-
heid vindt plaats in het Auditorium van de uni-
versiteit en begint om 15.45 uur.
Op 7 september promoveert Ali Palali aan Til-
burg University op zijn proefschrift Essays in
health economics and labor economics. Zijn pro-
motoren zijn Jan van Ours en Jaap Abbring. De
plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van
het Cobbenhagengebouw van de universiteit en
begint om 16.15 uur.
Op 9 september promoveert Francesca
Guadagno aan de Universiteit Maastricht op
haar proefschrift Why have so few countries indus-
trialised? Haar promotoren zijn Bart Verspagen
en Annette Szirmai. De plechtigheid vindt plaats
in het Administratiegebouw van de universiteit
en begint om 10.00 uur.
Op 9 september promoveert Yiyi Bai aan Tilburg
University op haar proefschrift Essays in empirical
banking. Haar promotoren zijn Steven Ongena
en Luc Renneboog. De plechtigheid vindt plaats
in het Auditorium van het Cobbenhagengebouw
van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 10 september promoveert Maria Zumbühl aan
de Universiteit Maastricht op haar proefschrift
Economic preferences and attitudes; origins, behavio-
ral impact, stability and measurement. Haar promo-
toren zijn Thomas Dohmen en Gerard Pfann. De
plechtigheid vindt plaats in het Administratiege-
bouw van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 10 september promoveert Laurie Reijnders
aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift
Education choices in a changing eco-
nomic, demographic and social environment. Haar
promotor is Ben Heijdra. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universi-
teit en begint om 16.15 uur.
Op 11 september promoveert
Marc Schröder aan de Univer-
siteit Maastricht op zijn proef-
schrift Strategy, division and com-
petition. Zijn promotoren zijn
Hans Peters en Dries Vermeulen. De plechtig-
heid vindt plaats in het Administratiegebouw
van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 11 september promoveert Ana Madureira
Simaens aan Tilburg University op haar proef-
schrift Responding to complexity: a systems appro-
ach to strategy and interorganizational networks
in the context of third sector organizations. Haar
promotoren zijn Nigel Roome en Niels Noorder-
haven. De plechtigheid vindt plaats in het Au-
ditorium van het Cobbenhagengebouw van de
universiteit en begint om 10.15 uur.
Parlementaire agenda
Op 2 september vergadert de Vaste Kamer-
commissie voor Sociale Zaken en Werkge-
legenheid met de minister over de nieuwe
financieringssystematiek kinderopvang-
toeslag.
Op 3 september vergadert de Vaste Kamer-
commissie Financiën met de minister over
Autobrief 2.
Op 7 september vergadert de Vaste Kamer-
commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid met de minister over de effecten
van technologische ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.
Op 9 september vergadert de Vaste Kamer-
commissie voor Financiën met de minister
over het EU-actieplan over Europese winst-
belasting.
Op 9 september vergadert de Vaste Kamer-
commissie voor Financiën met de minister
over de toekomst van de verzekeringssec-
tor.
Op 10 september vergadert de Vaste Ka-
mercommissie voor Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport met de minister over de decen-
tralisatie Jeugdhulp.Seminars
AIAS
10 sep European and Dutch middle classes: run-
ning to stand still?, Wiemer Salverda (Univer-
siteit van Amsterdam).
CENTER
2 sep Organizational identity categories in a
labor market, Özgecan Koçak (Sabancı Üni-
versitesi, Turkije).
9 sep Migration, education and work opportu-
nities, Esther Mirjam Girsberger (Université
de Lausanne, Zwitserland).
DNB
31 aug Clamoring for greenbacks: explaining
the resurgence of the US dollar in international
public debt, Hiro Ito (Portland State Univer-
sity, Verenigde Staten).
ISS
3 sep Dutch banking culture paradox six years
after the crisis: survey results, Irene van Stave-
ren (Institute of Social Studies).

Auteur