Ga direct naar de content

KVS-Verenigingsnieuws

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2018

Van de voorzitter

De KVS kijkt terug op een geslaagd 2017. Na de opstartperikelen in 2016 verloopt de samenwerking met ESB en FD voorspoedig. Het KVS-bestuur is zeer tevreden met de hoge kwaliteit en mooie vormgeving van ESB. Daarnaast is ook de website van de KVS verbeterd.

Ik wil op deze plaats met name Robert Dur (EUR) bedanken voor zijn prachtige ­Preadviezen Gedragseconomie en beleid. Ook de Nederlandse Economendag en de KVS Tinbergenlezing van Dani Rodrik (Harvard) waren memorabel. Bovendien begint de KVS-lezing en het Miljoenennotadebat in De Balie in Amsterdam een kleine traditie te ­worden. De video’s van al deze evenementen zijn te bekijken op onze website.

Het KVS-bestuur maakt een aantal personele wisselingen door. Het bedankt Michiel Bijlsma (CPB) en Erik Stam (UU) voor hun inzet en heet Marieke Blom (hoofd­econoom ING), Focco Vijselaar (hoofdeconoom Ministerie van ­Economische Zaken en Klimaat) en prof. dr. Daniël van Vuuren (sectorhoofd Publieke Financiën bij het CPB en hoog­leraar economie Tilburg University) van harte ­welkom.

Dit jaar zal Edward Glaeser (Harvard) de KVS Tinbergenlezing verzorgen, en wel op 2 november. Daarnaast zijn er economencafés in Den Haag en Rotterdam in de maak. Houd onze website en agenda in de gaten voor meer details.

Namens het KVS-bestuur wil ik iedereen het beste wensen voor 2018 met alle ­succes, gezondheid en voorspoed!

Prof. dr. Bas Jacobs

Voorzitter KVS

Algemene Ledenvergadering

Eind mei 2018 zal de volgende Algemene Ledenvergadering worden gehouden bij De ­Nederlandsche Bank in Amsterdam. Aankondigingen volgen te zijner tijd via ESB of e-mail. Na afloop zal de KVS-lezing plaatsvinden.

Nederlandse Economendag en Tinbergenlezing

Op 2 november 2018 zal de Nederlandse Economendag plaatsvinden. Aansluitend zal Edward Gleaser (Harvard) de KVS Tinbergenlezing verzorgen.

KVS Jaarvergadering en Behandeling Preadviezen

Deze activiteiten zullen plaatsvinden eind november of begin december. De locatie van de ­uitreiking van de Preadviezen wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Auteur

Categorieën