Ga direct naar de content

Werkdruk bij Amerikaanse bedrijven relatief hoog

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 30 2019

■ Willem Gielen en Sjoertje Vos (CBS)

In de periode 2014–2016 werkte gemiddeld ruim vijf procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar in het Nederlandse bedrijfsleven bij een Amerikaanse multinational. In 2016 ging het daarbij om ruim 200.000 mensen. In de bedrijfstak informatie en communicatie was in 2014–2016 het aandeel werknemers bij een Amerikaans bedrijf met elf procent het grootst, maar ook in de delfstoffenbranche (negen procent) en in de industrie (acht procent) werkten naar verhouding veel mensen bij een Amerikaanse multinational.

De gerapporteerde werkdruk bij Amerikaanse multinationals blijkt relatief hoog. Van de werknemers bij Amerikaanse multinationals gaf 41 procent aan dat ze regelmatig erg snel moeten werken. Bij niet-Amerikaanse multinationals was dit 38 procent, en bij niet-multinationals 36 procent. Bij de vraag of ze regelmatig heel veel werk moeten doen, was het verschil nog groter: 53 procent van de werknemers van Amerikaanse bedrijven gaf aan dit te moeten doen, tegenover 45 procent bij niet-Amerikaanse multinationals en 41 procent bij niet-multinationals. Daarnaast gaf 36 procent van de werknemers van Amerikaanse multinationals aan vaak of altijd hard te werken, een verschil van zes procentpunt met niet-Amerikaanse multinationals en acht procentpunt met niet-multinationals.

Niet alleen is de werkdruk hoog, maar ook worden er meer uren over­gewerkt bij Amerikaanse bedrijven. Gemiddeld maakten werknemers van Amerikaanse bedrijven 4 overuren per week tussen 2014 en 2016, tegenover 3,5 bij de niet-Amerikaanse multinationals en 3 bij de niet-­multinationals. Daarentegen verdienden werknemers van Amerikaanse multinationals in 2016 gemiddeld ruim twintig euro per uur, terwijl men bij niet-Amerikaanse overige multinationals gemiddeld ruim veertien euro verdiende en bij niet-multinationals gemiddeld ruim twaalf euro.

Ook waren werknemers bij Amerikaanse multinationals relatief vaak tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Gemiddeld was 73 procent van de werknemers in Nederlandse bedrijven tussen 2014 en 2016 tevreden of zeer tevreden, maar bij Amerikaanse bedrijven was dit twee procentpunt hoger.

Auteurs

Categorieën