Ga direct naar de content

Uitgelicht: Loonongelijkheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 18 2020

De ongelijkheid tussen lonen bij bedrijven binnen dezelfde sector stijgt. Cortes en Tschopp constateren dat de toenemende concentratie van productie in de maakindustrie hierbij een rol speelt. Met data uit veertien Europese landen tonen zij aan dat een positieve schok in de concentratie van productie binnen een industrie gepaard gaat met grotere loonongelijkheid. De groeiende bedrijven vergroten hun capaciteit mede door meer personeel aan te nemen en strikter te selecteren. Als gevolg stijgen de lonen binnen dit bedrijf. Doordat andere bedrijven in de sector achterblijven, wordt de onderlinge ongelijkheid groter.

Cortes, G.M. en J. Tschopp (2020) Rising concentration and wage inequality. IZA Discussion Paper, 13557.

Auteur

Categorieën