Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 30 2006

service
Verschenen in ESB

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse
economie.

De onderwerpen in dit nummer van ESB kwamen eerder aan de orde:

Hypotheekrenteaftrek

Arnold, I.J.M. (2005) Ben jij ook zo bang? Nr. 4455, 11 maart, 105-107.
Boelhouwer, P.J. & P. de Vries (2005) Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling
woningprijzen. Nr. 4455, 11 maart, 109-111.
Grob, S.G. (2005) Hypotheekrenteaftrek in perspectief. Nr. 4455, 11 maart, 103-104.
Kam, C.A. de (2005) Eigen huis: bedreigde investering? Nr. 4455, 11 maart, 107-108.
Stevens, L.G.M. (2005) Naar een nieuw eigendomsregime. Nr. 4455, 11 maart, 100-102.

Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom

Aardgasproductie en -distributie

Mulder, M. (2006) Overheid te zuinig met gas. Nr. 4482, 24 maart, 128-130.
Kingma, D., M.G. Leijsen, H.J.B.M. Mannaerts & M. Mulder (2002)
Concurrentie op de energiemarkt. Nr. 4348, 22 februari, 156-158.
Jepma, J. (2001) Gas onder druk. Nr. 4323, 14 september, 704-707.

Econometrie en modelgebruik

Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster

Wolfson, D. (2003) De rol van de planbureaus. Nr. 4417, 23 oktober, D18-D19.
Keuzekamp, H.A. (1999) De schijn van zekerheid. Nr. 4203, 7 mei, 341.
Teulings, C.N. (1999) Economisch voorspellen. Nr. 4221, 24 september, 679.

Notariaat

Mulder, J.D.W.E. & B.E. Baarsma (2004) Transparantie leidt tot samenspanning van notarissen.
Nr. 4428, 5 maart, 118-120.
Exel, I.M. van, N.J.A. van Exel & W.B.F. Brouwer (2002) Het notariaat aan banden!
Nr. 4348, 21 februari,151-153.
Jonkhof, W. (2001) Onder de hamer. Nr. 4430, 19 oktober, 793.
Koole, W. & H. Sandriman (2001) Notarissen: kernproblemen opgelost. Nr. 4417,
23 oktober, D10.

Lezersreacties
Reactie op ‘Natuur niet gebaat bij agrarisch natuurbeheer’, ESB 21 april j.l.
“U schrijft dat het rendement van agrarisch natuurbeheer wordt beperkt door het feit dat een
boer hier vanuit bedrijfseconomische motieven voor kiest, niet ecologische.
Wel zou een boer volgens de auteurs kunnen kiezen voor het aanbieden van recreatieve diensten. Maar ook dat doet een boer uit bedrijfseconomische motieven en zal derhalve de recreatie
geen goed doen, dunkt mij.†(Pierre Deen, Beleidsadviseur Ministerie van LNV)
De redactie nodigt lezers uit kort te reageren op artikelen in ESB.

Rectificatie

200
150
100

0

-100
-150
1996

1998

2000

2002

2004

In ESB van 14 juli a.s.:
onder andere:
H.J.M. ter Rele,
Intergenerationele herverdeling bij afschaffing hypotheekrenteaftrek
H.C. Dekker, T.L.C.M. Groot, en M. Schoute,
Managementcontrolsystemen en innovatie in Nederland
R. Jansweijer en J. Pelkmans, Klimaatstrategie

ESB 30

juni 2006

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500
EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.

Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.

50

-50

320

Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.economie.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.

Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).

250 euro

In het artikel ‘Premieconcurrentie tussen verzekeraars’
van R.C.M.H. Douven en F.T. Schut (ESB 4488) is de
grafiek onjuist weergegeven. Hiernaast de juiste grafiek.

Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.economie.nl

2006

Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de
merknaam ESB (Economisch Statistische
Berichten)