Ga direct naar de content

Scheve inflatie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 27 2018

Stijgende prijzen voor relatief armere huishoudens meer dan die voor rijkere? Gürer en Weichenrieder combineren consumptiedata van huishoudens uit 25 Europese landen met prijsstijgingen per productcategorie om inflatiecijfers voor verschillende inkomensgroepen te berekenen. Het blijkt dat de feitelijke prijsinflatie voor het laagste deciel van de inkomensverdeling gedurende de periode 2001–2015 10,5procentpunt hoger was dan voor het hoogste deciel. Gecorrigeerd voor deze verschillende prijsstijgingen, stijgt de Gini-index voor consumptie voor sommige Europese landen zelfs met 0,03 procentpunt. De Europese ongelijkheid wordt dus onderschat als er geen rekening wordt gehouden met verschillen in inflatie.

Gürer, E. en A.J.Weichenrieder (2018) Pro-rich inflation in Europe: implications for the measurement of inflation. CESifo Working Paper, 7085.

Auteur

Categorieën