Ga direct naar de content

Partycrashen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 3 2015

De brullende Vikingen waren de werkgevers en de werknemers en de boekhouder was het Centraal Planbureau (CPB). De sociale partners waren boos op het planbureau omdat die instelling weigerde een stempel te zetten op het toenmalige plan van de Sociaal Economische Raad om de schade van de WAO op de samenleving af te wentelen. De tekst onder de cartoon luidde dan ook: ‘Doe nou eens leuk mee, nerd die je bent!’

Afvoerputje

Het CPB kreeg uiteindelijk van de politiek gelijk en de WAO is sindsdien niet langer het afvoerputje waar de sociale partners ‘overbodig geworden’ mensen in konden lozen.

WW

Hetzelfde gebeurde onlangs met de WW. De gedachte is om de WW-duur te verkorten maar de hoogte van de uitkeringen op peil te houden. De logica is dat de periode van de WW dan wel financieel draaglijk is maar niet te lang duurt en een goede prikkel geeft om weer aan het werk te gaan.

Banen

Het aanscherpen van de WW levert precies op wat we allemaal willen, namelijk meer banen. Dit blijkt ook uit de doorrekening van het CPB. De sociale partners hadden echter besloten het derde jaar WW dat ingeleverd moest worden via de cao-akkoorden weer te ‘repareren’, alsof het hier om een lek gaat. Ik zou eerder het woord ‘saboteren’ in de mond willen nemen.

Bühne

Het doel van banenwinst bestaat voor de sociale partners kennelijk alleen voor de bühne. Nieuwe banen zijn niet boeiend voor de vakbonden, omdat hun leden al banen hebben en die arbeidsplaatsen ten koste van de outsiders op de arbeidsmarkt graag willen verdedigen. Als dit de vakbond nieuwe stijl is, kunnen ze zich net zo goed opheffen.

Trucjes

De werkgevers willen alleen meer banen via lagere lasten, dus zijn wel bereid mee te werken aan bedenkelijke trucjes om het kabinetsbeleid te dwarsbomen in ruil voor wat wisselgeld elders.

Grotere rol

De sociale partners willen voor zichzelf een grotere rol in de uitvoering van de sociale zekerheid. Daar is wat voor te zeggen omdat het de kans vergroot dat de bureaucratie wordt teruggedrongen. Maar dan moeten de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers eerst laten zien het algemene belang te dienen in plaats van periodiek beschamende vertoningen op te voeren.

Onafhankelijk

Gelukkig heeft de SER ook nog onafhankelijke kroonleden. Het CPB en de Nederlandsche Bank (DNB) weigerden mee te werken aan het feestje. En zo mochten de boekhouders na dertien jaar opnieuw de rol van ‘partycrasher’ spelen. Gelukkig maar.

Auteur

Categorieën