Ga direct naar de content

Nederland, de EU-15 en de VS

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 5 2000

Nederland, de EU-15 en de VS
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Divisie presentatie en integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4250, pagina 299, 7 april 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

In 1999 is het volume van het bruto binnenlands product in Nederland 3,5 procent groter dan in 1998 (zie figuur 1). Dit is het vierde
opeenvolgende jaar dat de groei tenminste drie procent bedraagt. De economische groei van de totale EU-15 is bescheidener. Met name
Duitsland en Italië kampen met tegenvallende groeicijfers. Een land waar het economisch goed gaat is de Verenigde Staten. Na de
krimp in 1991 groeit de economie in dat land al zeven jaren achtereen fors. Een dergelijke lange periode van economische
hoogconjunctuur is zeldzaam. Bovendien is het opvallend dat de inflatie beperkt blijft. Dit is eveneens in Nederland het geval.

Figuur 1. Bruto binnenlands product, volume
Er zijn meer parallellen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse economie. In beide landen is de particuliere consumptie de motor
achter de economische groei geweest en ontwikkelde de arbeidsmarkt zich gunstig.
Het aantal banen groeide tijdens de periode 1992-1999 in zowel de VS als in Nederland met ongeveer twee procent. In de EU-15 is het
aantal banen in de negentiger jaren daarentegen amper gegroeid. De ontwikkeling van de werkgelegenheid vertaalt zich in de vs en
Nederland in een lage en dalende werkloosheid.
De parallellen tussen de Nederlandse en Amerikaanse economieën wijzen volgens sommigen op een verandering in het karakter van de
Nederlandse economie.
Hierbij zijn kanttekeningen te plaatsen. De overeenkomsten zouden het gevolg kunnen zijn van het feit dat Nederland en de VS zich in
dezelfde fase van de conjunctuur bevinden.
Daarnaast blijven er belangrijke structurele verschillen, zoals de grootte van de economie, het belang van de export, de
arbeidsparticipatie en het karakter van de sociale voorzieningen.
Door deze verschillen is het onduidelijk of de huidige parallellen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse economie structureel zijn.
Daarnaast is de Europese markt de belangrijkste markt voor de Nederlandse export. Derhalve is de Nederlandse economie op de lange
termijn toch in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de EU-15.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur